เสถียรธรรมสถาน


ต.จระเข้บัว  อ.ลาดพร้าว  กรุงเทพฯ 10230

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

 
 

เสถียรธรรมสถาน (Sathira Dhammasathan) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ โอเอซิสธรรมกลางกรุง เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ร่มรื่น สงบเงียบ สงบเย็น ตั้งอยู่ใจกลางของกรุงเทพฯ สาธุชนทุกท่านสามารถเข้าไปปฏิบัติธรรมได้ ถือได้ว่าเป็นธรรมสถานแห่งการฝึกฝนเรียนรู้ที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับแม่ชี และผู้ปฏิบัติธรรมที่เป็นผู้หญิง
ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการ คือ แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

 

การอบรม

กรณีปฏิบัติธรรมแบบพักค้าง

ลงทะเบียนเข้าที่พักช่วงบ่ายสองโมงเย็นถึงสี่โมงเย็น (14.00-16.00 น.) ของวันศุกร์ และร่วมปฏิบัติธรรมจนถึงเย็นวันอาทิตย์ ท่านสามารถ download file ระเบียบปฏิบัติ, วิถีชีวิตพักค้าง, สิ่งที่ต้องเตรียมมาและใบสมัครปฏิบัติธรรมแบบพักค้าง และระเบียบการได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ กรอกใบสมัคร เตรียมเอกสารแนบให้เรียบร้อย แล้ว FAX เอกสารเข้าไปที่เสถียรธรรม หลังจากนั้นประมาณ 15-30 นาที รบกวนโทรศัพท์ไปตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าทางเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารของคุณ และเจ้าหน้าที่หรือแม่ชีท่านใดท่านหนึ่งจะแจ้งให้ทราบว่า คุณจะได้เข้าปฏิบัติธรรมแบบพักค้างหรือไม่

การปฏิบัติธรรมอานาปานสติภาวนา นอกจากท่านผู้ปฏิบัติธรรมจะได้เรียนรู้วิธีการภาวนาแบบอานาปานสติแล้ว ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม ท่านจะได้เรียนรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาท, อุปกิเลส 16, นิวรณ์ 5, อริยมรรค ฯลฯ ร่วมภาวนากับบทเพลง เจริญสมาธิในทุกอิริยาบถ ยืน เดิน นั่ง นอน และโยคะสมาธิ ผู้ปฏิบัติธรรมที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านจะร่วมสมาทานศีล 8 ในเย็นวันศุกร์และรักษาศีล 8 ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติ

ศีล 8

  1. เว้นจากทำลายชีวิต
  2. เว้นจากถือเอาของที่เขามิได้ให้
  3. เว้นจากประพฤติผิดพรหมจรรย์ คือเว้นจากร่วมประเวณี
  4. เว้นจากพูดเท็จ
  5. เว้นจากของเมา คือ สุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท
  6. เว้นจากบริโภคอาหารในเวลาวิกาล คือเที่ยงแล้วไป
  7. เว้นจากฟ้อนรำ ขับร้อง บรรเลงดนตรี ดูการเล่นอันเป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์
    การทัดทรงดอกไม้ ของหอม และเคลื่องลูบไล้ซึ่งใช้เป็นเครื่องประดับตกแต่ง
  8. เว้นจากที่นอนอันสูงใหญ่ หรูหราฟุ่มเฟือย

กิจกรรมวันแรกของการเข้าอบรม

14.00 น.-16.00 น. ลงทะเบียน
16.00 น โยคะสมาธิ
17.30 น. ปฐมนิเทศและทำวัตรเย็น
19.00 น. สมาทานศีล 8/ส่งอารมณ์กรรมฐาน
21.00 น. ทำความเพียรโดยส่วนตัว

วิถีชีวิตของชุมชน

04.00 น. ระฆังแห่งสติ
05.00 น. ทำวัตรเช้า
06.00 น. ธรรมรับอรุณ โยคะ-สมาธิ
08.00 น. พิจารณาอาหารเช้า
09.00 น. ร่วมฟังการจัดรายการวิทยุ 'สาวิกา' ออกอากาศสด
10.00 น. ภาวนากับบทเพลง/ธรรมบรรยาย
11.30 น. พิจารณาอาหารกลางวัน
12.00 น. ว่างอยู่ในปัจจุบันขณะ
13.30 น. สมาธิภาวนา ยืน เดิน นั่ง นอน และตอบคำถาม
16.00 น. น้ำปานะ
18.00 น. ทำวัตรเย็น
19.00 น. ธรรมบรรยาย/สมาธิภาวนา
21.00 น. ทำความเพียรโดยส่วนตัว

วันสุดท้ายของการเข้าอบรม

04.00 น. ระฆังแห่งสติ
05.00 น. ทำวัตรเช้า
06.00 น. ธรรมรับอรุณ โยคะ-สมาธิ
08.00 น. พิจารณาอาหารเช้า
09.00 น. ร่วมฟังการจัดรายการวิทยุ 'สาวิกา' ออกอากาศสด
10.00 น. ภาวนากับบทเพลง/ธรรมบรรยาย
11.30 น. พิจารณาอาหารกลางวัน
12.00 น. ว่างอยู่ในปัจจุบันขณะ
13.30 น. สมาธิภาวนา ยืน เดิน นั่ง นอน และตอบคำถาม
16.00 น. จบกิจกรรมการเข้าอบรม

กรณีปฏิบัติธรรมแบบไม่พักค้าง

เชิญได้ทุกเสาร์-อาทิตย์ มาได้เลยไม่ต้องสมัคร โดยสามารถเข้าร่วมได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ที่ ธรรมศาลา เพื่อร่วมฟังการจัดรายการวิทยุ "สาวิกา" ออกอากาศสด โดยท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

วิถีแห่งสติ

05.00 น. ทำวัตรเช้า ณ ห้องพระบรมสารีริกธาตุ
08.00 น. พิจารณาอาหารเช้า
09.00 น. วิทยุชุมชน
10.00 น. ฟังเสียงธรรมะตามสาย
11.00 น. พิจารณาอาหารเพล
18.00 น. ทำวัตรเย็นและตามประทีป ณ ห้องพระบรมสารีริกธาตุ
(ระหว่างวัน ภาวนากับการทำงานและทำความเพียรโดยส่วนตัว)

หมายเหตุ : หากท่านต้องการมาทำกิจกรรมเป็นหมู่คณะในวันธรรมดา กรุณาติดต่อมาที่โทรศัพท์ 02-509-0085, 02-510-6697 กด 6
และผู้สนใจมาสนทนาธรรม สอบถามปัญหากับคณะแม่ชีเป็นการส่วนตัว เชิญได้ในวันธรรมดา เวลา 09.00-11.00 น. และ 13.30-16.00 น.
 

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 24/5 ซ.วัชรพล (รามอินทรา 55)   ตำบล: จระเข้บัว   อำเภอ: ลาดพร้าว   จังหวัด: กรุงเทพฯ   รหัสไปรษณีย์: 10230
โทร.: 02-519-1119, 02-510-6697 โทรสาร 02-519-4633
เว็บไซต์: http://www.sdsweb.org/
อีเมล: sdsweb.webmaster@gmail.com
เฟซบุค: เสถียรธรรมสถาน Sathira Dhammasathan
ทวิตเตอร์: http://twitter.com/sdsface

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.


ถ้ามาจากบางเขน มีรถเมล์จากอนุสาวรีย์ สายปอ. 26, ปอ.พ. 2 และ ปอ.พ. 8 มีรถเมล์จากปากเกร็ด สาย 150 มาจากบางเขน รถเมล์จะผ่านป้ายกองบินตำรวจก่อน แล้วให้ลงรถเมล์ป้ายถัดไป จะเป็นปากซอยวัชรพล จะมีรถสองแถววิ่งเข้าซอยวัชรพล (คิวรถจะจอดอยู่ซอยวัชรพล-เพิ่มสิน ข้างๆ ร้านเซเวน-อีเลเวน-5 บาท) หรือขึ้นมอเตอร์ไซด์รับจ้างเข้ามา

ถ้ามาจากรามคำแหง มีรถเมล์จากรังสิต สาย 95, ปอ. 520 และ ปอ. 512 มาจากรามคำแหง ให้ลงป้ายแรกหลังจากที่รถเมล์ลอดใต้สะพานทางด่วน จะเป็นฝั่งตรงกันข้ามกับซอยวัชรพล จะมีรถสองแถววิ่งเข้าซอยวัชรพล (คิวรถจะจอดอยู่ซอยวัชรพล-เพิ่มสิน ข้างๆ ร้านเซเวน-อีเลเวน-5 บาท) หรือขึ้นรถมอเตอร์ไซด์รับจ้างเข้ามา

สำหรับท่านที่มีรถส่วนตัว เสถียรธรรมสถาน ตั้งอยู่เลขที่ 24/5 ซ.วัชรพล รามอินทรา 55 สุดทางด่วนอาจณรงค์-รามอินทรา จาก ถ.รามอินทรา เข้ามาประมาณ 400 เมตร มีจุดสังเกตคือรั้วก่ออิฐสีส้ม ตรงข้ามกับร้านขายเฟอร์นิเจอร์ ท่านสามารถจอดรถได้ที่ด้านหลังตลาดวัชรพล

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 1055]