สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชี วัดย่านขาด


ต.พรหมพิราม  อ.พรหมพิราม  พิษณุโลก 65150

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก แม่ชีอำพัน เนตรวงษ์

  

สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชี วัดย่านขาด นี้มีจุดเด่นในเรื่องของการออกกรรม และเงียบสงบ มีกุฎิให้พักเป็นหลังๆ แม่ชีอำพัน เนตรวงษ์
เป็นผู้ดูแลสำนักฯคุณแม่ชีอำพัน เนตรวงษ์ เจ้าสำนัก ผู้ศรัทธาและมุ่งมั่นในการปฏิบัติกรรมฐานอย่างแข็งขันสนใจเรื่องธรรมะ
ตัดกรรมจนสามารถรักษาโรคประจำตัว ของตนเองให้หายขาดได้  โดยใช้ธรรมะเปิดโลกทำให้เราได้ เห็น บาปเห็นกรรมที่เราได้ทำไว้
ด้วยตัวเราเอง

 

การอบรม

ผู้ปฏิบัติธรรมพึงปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ 

 1. บวชชีพราหมณ์ รับศีลทุกวัน ในเวลา ๑๗.๓๐ น.
  ผู้ปฏิบัติธรรมที่มาปฏิบัติในสำนักจะต้องปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ตามตารางเวลาที่กำหนด

 2. การปฏิบัติธรรม แนวทางธรรมะเปิดโลก ปฏิบัติทุกวันหลังทำวัตรเย็น  (ในภาคกลางวัน ปฏิบัติเฉพาะ ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์)

 3. รับประทานอาหารเช้า ระฆัง ตีหนึ่งครั้ง ให้ผู้ปฏิบัติธรรมมาพร้อมกันที่ศาลาอเนกประสงค์เพื่อ พิจารณาอาหาร (ตักอาหาร)
  และอนุโมทนา  (ให้พร) ขณะพิจารณาอาหาร ให้ผู้ปฏิบัติธรรมเดินเข้าแถวต่อจากแม่ชี อาหารกลางวัน เวลา ๑๑.๐๐ น.
  รับประทานอาหารพร้อมกันที่ศาลาอเนกประสงค์

 4. ห้ามปรุงอาหาร และนำอาหาร มารับประทานที่กุฏิ มีความประสงค์จะปรุงอาหารให้ไปปรุงอาหารที่โรงครัวเท่านั้น

 5. ห้ามสุภาพบุรุษที่มาเยี่ยมผู้ปฏิบัติธรรมขึ้นไปสนทนาบนกุฏิ

 6. ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องไฟฟ้าทุกชนิด ยกเว้น พัดลม

 7. ห้ามนำ สัตว์เลี้ยง ทุกชนิด เข้ามาเลี้ยง หรือให้อาหารในสำนัก อาทิ เช่น หมา แมว

 กิจวัตรประจำวัน

03.30 น.             ตีระฆัง ทำวัตรเช้า
04.00-05.30 น.    ทำวัตรเช้า เจริญ สมาธิภาวนา
06.00-07.00 น.    แม่ชีเดินบาตร ผู้ปฏิบัติธรรมเดินจงกรม
07.30 น.             รับประทานอาหาร
09.00 น.             ทำความสะอาด
11.00-12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน
15.00-17.00 น.    ทำความสะอาด กวาดใบไม้
17.00 น.             ระฆัง เตรียมสวดมนต์
18.00-20.00 น.    ทำวัตรเย็น เจริญสมาธิภาวนา
20.00-21.00 น.    เดินจงกรม

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: ม.9 บ้านย่านขาด   ตำบล: พรหมพิราม   อำเภอ: พรหมพิราม   จังหวัด: พิษณุโลก   รหัสไปรษณีย์: 65150
โทร.: 05-486-5055
เว็บไซต์: http://yankhad.blogspot.com/
อีเมล: koy_rj@hotmail.com
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

การเดินทาง เริ่มเดินทาง จาก กทม..

 • ใช้เส้นทาง สาย เอเซียหรือ ทางหลวงสาย 32 จะผ่าน อยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท และไปตัดเข้า ทางหลวง
  หมายเลข 1 ที่ อุทัยธานี นครสวรรค์
 • วิ่งเข้าเมืองนครสวรรค์ แล้วไปแยกเข้า ทางหลวงหมายเลข 117 (นครสวรรค์-พิษณุโลก) ไปจนถึงตัวเมืองพิษณุโลก
  ระยะทาง รวม ทั้งหมด ประมาณ 377 กม.
 • เมื่อถึงพิษณุโลก หากเข้าตัวเมือง ให้ วิ่งต่อไปทาง สุโขทัย ทางหลวงหมายเลข 12 ระยะทาง จากตัวเมือง ไปประมาณ
  20 กม. จะพบทางแยกเข้าเขื่อนนเรศวร ให้สังเกตุหลัก กม.ที่ 38 แสดงว่า ใกล้ถึงทางแยกเข้าเขื่อนนเรศวร แล้ว
  หากมาจากพิษณุโลกทางแยกเข้าเขื่อน จะอยู่ ขวามือ ให้เลี้ยวเข้าทางแยกนั้น (ถ้ามาจากสุโขทัย ก็ให้สังเกต หลัก
  กม.ที่ 37) ไปตามทาง หลวงหมายเลข 1325 (เส้นทางนี้ จะไป อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์) อีกประมาณ 13 กม. (หลักกม.ที่ 13)
  จะพบ สะพานข้ามคลองชลประทาน ทางด้านขวา ส่วนด้านซ้าย จะมี ป้าย สำนักปฏิบัติธรรม แม่ชีวัดย่านขาด
  เขียนบอกไว้ ให้เลี้ยวขวา ให้เลี้ยวขวา ไปอีกประมาณ 2 กม. ข้ามสะพานไป ตามทาง จะเป็นทางเข้าหมู่บ้าน
  ตรงไปจะมีสี่แยกเล็กๆ ให้เลี้ยวซ้าย ไปตามทาง จะเจอวัดย่านขาด อยู่ทางด้านขวามือ ให้เลยวัดไปก่อน จึงจะเป็น
  ประตูทางเข้า สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชี

ทางรถไฟ

ทางการรถไฟแห่งประเทศไทย จัดบริการรถด่วนพิเศษ (สปรินท์เตอร์) รถเร็ว และรถธรรมดา จากกรุงเทพฯ ไปพิษณุโลกทุกวัน
รายละเอียดสอบถามได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง โทร. 02 223-7010, 02 223-7020 และที่สถานีรถไฟพิษณุโลก โทร. (055) 258-005

แต่ถ้ามารถไฟ ให้เลือกรถไฟที่ ผ่าน สถานี พรหมพิราม ซึ่ง จะเลย สถานี พิษณุโลก

กรณีไม่มีรถส่วนตัว การเดินทางที่สะดวกที่สุด คือการเดินทางโดยรถไฟ เพราะสามารถจะลงจอดที่อำเภอพรหมพิราม
โดยที่ไม่ต้องต่อรถหลายต่อ เมื่อถึงพรหมพิรามแล้วก็เหมารถรับจ้าง, รถสามล้อให้ไปส่ง

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 1262]