สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีอมรีรักษ์


ต.เชิงดอย  อ.ดอยสะเก็ด  เชียงใหม่ 50220

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก แม่ชีอมรี ศรีดารักษ์ ประธานและผู้ดูแล

แม่ชีอมรี ศรีดารักษ์ เป็นศิษย์ของพระเทพสิทธาจารย์ (หลวงพ่อทอง สิริมงฺคโล) วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร 

 

การอบรม

ผู้จะเข้าไปปฏิบัติธรรมที่นี่  ขอเน้นว่า ควรมีความตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติ ถ้าเป็นไปได้ควรจะอยู่ปฏิบัติให้ได้ประมาณ 7 วันขึ้นไป (เพื่อประโยชน์สำหรับผู้ปฏิบัติเอง แต่ไม่ได้เป็นข้อบังคับ)

การปฏิบัติ
สำหรับผู้เข้าปฏิบัติใหม่จะมีครูสอนการปฏิบัติให้ และมีพระวิปัสสนาจารย์-แม่ครู สำหรับสอบอารมณ์

การลงทะเบียนเข้าปฏิบัติ

 1. ผู้เข้าปฏิบัติ ต้องมีผู้รับรองมาแสดงตนด้วย ในวันที่ลงทะเบียนเข้าปฏิบัติ
 2. นำสำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน  ทั้งของผู้ปฏิบัติและผู้รับรอง มายื่นในวันลงทะเบียน

ระเบียบปฏิบัติ

 1. นุ่งขาวห่มขาว พร้อมสไบ (หากไม่มี  ทางสำนักมีบริการให้ยืม)
 2. ที่นอน หมอน ผ้าห่ม  ทางสำนักมีบริการให้ยืม (หรือจะนำมาเองก็ได้)

กิจวัตรประจำวัน

03.00 น. ทำวัตรเช้า
06.30 น. รับประทานอาหารเช้า (ฟังเสียงระฆัง)
07.30 น. ปฏิบัติรวมในศาลา (รอบ 1)
10.45 น. รวมในวิหาร สวดมนต์และรับประทานอาหารกลางวัน
12.45 น. ปฏิบัติธรรม (รอบ 2)
16.00 น. ทำวัตรเย็น
18.30 น. รับน้ำปานะที่โรงครัวของสำนักฯ
19.45 น. ปฏิบัติธรรม (รอบ 3)
22.00 น. พักผ่อน

หมายเหตุ : วันโกนฟังเทศน์  วันพระเวียนเทียนที่พระวิหารตอนกลางคืน
(กิจวัตรทุกอย่างให้ฟังเสียงระฆัง)

 

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: ถ.เชียงใหม่-เชียงราย   ตำบล: เชิงดอย   อำเภอ: ดอยสะเก็ด   จังหวัด: เชียงใหม่   รหัสไปรษณีย์: 50220
โทร.: 05-349-5823, 081-993-9933
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

การเดินทาง

ออกจากตัวเมืองเชียงใหม่ ไปอำเภอดอยสะเก็ด ประมาณ 15 กิโลเมตร (เป็นเส้นทางที่ใช้เดินทางไป จ.เชียงราย)   มีรถโดยสารประจำทาง ขึ้นรถที่ตลาดวโรรส
 

สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีอมรีรักษ์มี 9 สาขา

 1. สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีอมรีรักษ์ ดอยสะเก็ด 1 เชียงใหม่ โทร. 05-349-5823
 2. สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีอมรีรักษ์ ดอยสะเก็ด 2 เชียงใหม่ โทร. 01-993-9933
 3. สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีอมรีรักษ์ เมือง ลำพูน โทร. 05-350-0507
 4. สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีอมรีรักษ์ ไตรนุสรณ์ สกลนคร โทร. 04-278-6205
 5. สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีอมรีรักษ์ เมือง สกลนคร โทร. 04-278-6200
 6. สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีอมรีรักษ์ พนัสนิคม ชลบุรี โทร. 09-705-0318, 06-128-4907
 7. สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีอมรีรักษ์ ทุ่งโพ ปราจีนบุรี โทร. 01-736-3141
 8. สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีอมรีรักษ์ สุรินทร์ภักดี สุรินทร์ โทร. 04-452-0229
 9. สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีอมรีรักษ์ เมือง สุราษฎร์ธานี โทร. 07-732-0162
   
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 1465]