สำนักปฏิบัติธรรมเสวตสมบูรณ์


ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  ปทุมธานี 12120
นิกาย: ธรรมยุต

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระอาจารย์โกศิล ปริปุณฺโณ เจ้าอาวาส

สถานปฏิบัติธรรมเสวตสมบูรณ์ (วัดปลายนา) เป็นวัดในสายหลวงพ่อเทียน ปัจจุบันมีพระอาจารย์โกศิล ปริปุณโณ เป็นผู้ดูแล

ท่านเป็นศิษย์ของหลวงพ่อเทียน สอนเรื่องการเจริญสติ แบบเคลื่อนไหวเช่นเดียวกัน มีปณิธานอันแน่วแน่ในการเผยแผ่แนวคำสอน และวิธีปฏิบัติ การเจริญสติภาวนาแบบเคลื่อนไหว 14 จังหวะเพื่อให้คนที่ฝึกสติ ได้มีตนเป็นที่พึ่งแห่งตนที่แท้จริง เมื่อเผชิญกับความทุกข์

 

การอบรม

 Image

การจัดอบรมโครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานต่างๆ
หลากหลายโครงการ เช่น “โครงการจาริกธรรมนำภาวนา”
เป็นต้น ประจำทุกเดือนหรือทุก 2 เดือน โดยมีพระวิปัสสนาจารย์
และวิทยากรเป็นผู้ให้การอบรม

การปฏิบัติตน :

รับประทานอาหารวันละ 1 มื้อ ช่วงบ่ายดื่มน้ำปานะ ทำวัตรเช้า-เย็น

การเตรียมตัว :

ผู้สมัครทุกท่านต้องผ่านการสัมภาษณ์ โดยห้องสมุดฯ จะนัดท่านเข้ามาสัมภาษณ์และแจ้งวันเดินทางหลังจากได้กำหนดวันปฏิบัติธรรมกับทางวัดปลายนาแล้ว  สวมเสื้อสีขาวล้วน ไม่มีลวดลาย รูปภาพ หรือข้อเขียนใดๆ  เสื้อแบบสุภาพมีแขน ตัวยาวคลุมสะโพก ไม่รัดรูป ไม่บาง กางเกงขายาว ไม่รัดรูป กระโปรงหรือผ้าซิ่น ยาวครึ่งน่องสีขาว
ไม่มีลวดลาย

ระเบียบปฏิบัติ

04.00 น. ตื่นนอน
04.30 น. ทำวัตรเช้าและภาวนา
06.00 น. พระบิณฑบาต/กวาดลานวัด
07.30 น. ฉันอาหารเช้า
09.00-11.00  น. ปฏิบัติธรรมรวมกัน
11.00 น. พัก
11.30 น. ฉันเพล/รับประทานอาหาร
13.00-16.00 น. ปฏิบัติธรรมรวมกัน
พระอาจารย์ให้คำแนะนำเพิ่มเติม
16.00 น. น้ำปานะ/พักผ่อน
17.00 น. ทำวัตรเย็น
18.00 น. พูดแนะนำข้อปฏิบัติ
19.30 น. หยุดพักผ่อน

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: ม.15   ตำบล: คลองหนึ่ง   อำเภอ: คลองหลวง   จังหวัด: ปทุมธานี   รหัสไปรษณีย์: 12120
โทร.: 086-051-0511
เว็บไซต์: http://www.watplaina.com/
อีเมล: info.watplaina@gmail.com
เฟซบุค: วัดปลายนา สำนักปฏิบัติธรรมเสวตสมบู
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

การเดินทางโดยรถประจำทาง

สามารถขึ้นรถเมล์จากรังสิต (ตรงข้ามฟิวเจอร์ปาร์ค) สาย 338 (รังสิต-ประตูน้ำพระอินทร์) และ สายกรุงเทพ-อยุธยา 
ลงที่ประตูน้ำพระอินทร์ แล้วข้ามสะพานลอยไปฝั่งตรงข้าม
นั่งมอเตอร์ไซค์ 20 บาท ถึงวัดปลายนา

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 1452]