วัดไผ่นาเริง


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครสวรรค์ แห่งที่ 13
ต.ตากฟ้า  อ.ตากฟ้า  นครสวรรค์
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูใบฎีกาอำนวย อตฺตทนฺโต

พระครูใบฎีกาอำนวย อตฺตทนฺโต อายุ 64 พรรษา 11 น.ธ. เอก ปบ.ส. เจ้าอาวาส เป็นเจ้าสำนัก

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: ตากฟ้า   อำเภอ: ตากฟ้า   จังหวัด: นครสวรรค์   รหัสไปรษณีย์:
โทร.: ........
เว็บไซต์: http://
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 10910]