วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ 31
ต.หนองไม้แก่น  อ.แปลงยาว  ฉะเชิงเทรา 24190
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูสังฆรักษ์ศิริไพร สิริปญฺโญ

 

การอบรม

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: หนองไม้แก่น   อำเภอ: แปลงยาว   จังหวัด: ฉะเชิงเทรา   รหัสไปรษณีย์: 24190
โทร.: ........
เว็บไซต์: http://
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 1589]