วัดโกรกตะหนอด


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 110
ต.ขามสมบูรณ์  อ.คง  นครราชสีมา 30260
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระอธิการจิรานุวัฒน์ จินฺตามโย

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: บ้านตะหนอด ม.9   ตำบล: ขามสมบูรณ์   อำเภอ: คง   จังหวัด: นครราชสีมา   รหัสไปรษณีย์: 30260
โทร.: ........
เว็บไซต์: http://
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 9380]