วัดแดนสงบอาสภาราม


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 59
ต.ในเมือง   อ.เมือง  นครราชสีมา 30000
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูภาวนาวิสิฐ (ศรีสิวรรณ สิริสุวณฺโณ) จอว.

Image

วัดแดนสงบอาสภาราม (แสงธรรมเวฬุราราม) เป็นวัดที่เน้นในด้านการปฏิบัติ วิปัสสนากรรมฐาน เพื่อพัฒนาจิตของพุทธศาสนิกชน ให้เกิดความศรัทธาในทางพระพุทธศาสนา และมีความกตัญญูมากยิ่งขึ้น เป็นวัดที่มีต้นไม้ร่มรื่นเป็นธรรมชาติ และมีความสงบในพื้นที่ 80 ไร่ นอกจากนี้ยังพัฒนาทางด้านวัตถุ บุคลากร คือ วิปัสสนาจารย์ และวิทยากรผู้ให้การอบรมวิปัสสนากรรมฐาน และพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ ตามรูปแบบของวัด ในพระพุทธศาสนาทุกประการ มามิได้ขาด กระทั่งทุกวันนี้ทางวัดสมเด็จแดนสงบ ก็ยังถือปฏิบัติตลอดมา
 

 

การอบรม

ทางวัดได้จัดให้มีการอบรมการเจริญวิปัสสนาให้กับประชาชนทั่วไปและผู้ที่สนใจ (เปิดอบรมปีละ 3 ครั้ง เท่านั้น)

(1) โครงการเจริญวิปัสสนา เป็นหลักสูตรอบรมพิเศษเข้มข้น เพื่อผลิตวิปัสสนาจารย์และวิทยากรด้านวิปัสสนากรรมฐาน

การรับสมัครและระเบียบปฏิบัติ

 1. สมัครก่อนเปิดการอบรม โดยตนเองหรือทางโทรศัพท์
 2. ลงทะเบียนในวันเปิดอบรมระหว่างเวลา 08.00-12.00 น.
 3. แต่งกายสีขาว ไม่สวมเสื้อรัดรูป และไม่ใช้กางเกงขาสั้น
 4. เตรียมเครื่องแต่งกายให้พอใช้ 10 วัน เพราะไม่มีการซักผ้า
 5. ต้องไปถึงที่อบรมให้ทันปฐมนิเทศ
 6. หลังจากเปิดทำการอบรมแล้วไม่รับสมัคร
 7. เตรียมเครื่องใช้ส่วนตัวและยาประจำตัวไปให้พร้อม

หลักการในการอบรม

 1. สมาทานศีล 8
 2. สวดมนต์แผ่เมตตา
 3. เจริญวิปัสสนากรรมฐาน ตามหลักสติปัฏฐาน 4
 4. เจริญศีล สมาธิ ปัญญา เดินจงกรม นั่งสมาธิ กำหนดอิริยาบถต่างๆ
 5. หลักสูตรในการอบรมใช้วิปัสสนาภูมิ 6
 6. สอบอารมณ์ กับพระวิปัสสนาจารย์ทุกวัน
 7. ฟังธรรมบรรยาย
 8. ปฏิบัติตามตารางอบรม ปฏิบัติรวมกันที่ศาลาปฏิบัติธรรม
  (ในวันแรกจะใช้ระยะเดินและนั่งเท่านั้น วันต่อไปเมื่อส่งอารมณ์แล้วอยู่ในดุลยพินิจของพระวิปัสสนาจารย์ โยคีอาจใช้ระยะการเดินและนั่งไม่เท่ากัน เป็นไปตามสภาวธรรมของแต่ละท่าน)
 9. ไม่ควรให้ญาติมาเยี่ยม หรือติดต่อกับคนภายนอก10. เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เข้ารับการอบรมควรตรงเวลาและอยู่ครบ 10 วัน

ตารางเวลาการอบรม

ภาคเช้า

03.30-04.00 น. สัญญาณระฆัง ทำสรีระกิจ
04.00-05.30 น. ปฏิบัติ
05.30-07.00 น. สวดมนต์
07.00-08.30 น. รับประทานอาหารเช้า
08.30-11.00 น. ปฏิบัติ
11.00-12.30 น. รับประทานอาหารเพล

ภาคบ่าย

12.30-13.30 น. ปฏิบัติ
13.30-16.00 น. สอบอารมณ์
16.00-17.30 น. พักผ่อน ทำสรีรกิจ

ภาคค่ำ

17.30-18.30 น. สวดมนต์ แผ่เมตตา
18.30-21.00 น. ปฏิบัติ
21.00 น. พักผ่อน

อำนวยการสอนโดย

 • หลวงพ่อพระครูภาวนาวิสิฐ ประธาน
 • พระมหาบุญจวน อาภากโร
 • พระวิปัสสนาจารย์
   

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 99 ซ.19 ถ.มิตรภาพ บ้านใหม่   ตำบล: ในเมือง    อำเภอ: เมือง   จังหวัด: นครราชสีมา   รหัสไปรษณีย์: 30000
โทร.: 044-214-823, 044-214-866, 089-716-4903
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 1460]