วัดเสาธงทอง


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ 39
ต.มดแดง  อ.ศรีประจันต์  สุพรรณบุรี
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระมหาอำนาจ ชยวุฑฺโฒ

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: มดแดง   อำเภอ: ศรีประจันต์   จังหวัด: สุพรรณบุรี   รหัสไปรษณีย์:
โทร.: ........
เว็บไซต์: http://
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 10894]