วัดเวฬุนคราราม


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดบุรีรัมย์ แห่งที่ 12
ต.เมืองไผ่  อ.หนองกี่  บุรีรัมย์ 31210
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูเวฬุนครานุรักษ์

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: เมืองไผ่   อำเภอ: หนองกี่   จังหวัด: บุรีรัมย์   รหัสไปรษณีย์: 31210
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0983]