วัดเกียรติแก้วสามัคคี


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษ แห่งที่ 7
ต.ศรีแก้ว  อ.ศรีรัตนะ  ศรีสะเกษ 33240
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูศรีรัตนาภิรักษ์

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: ศรีแก้ว   อำเภอ: ศรีรัตนะ   จังหวัด: ศรีสะเกษ   รหัสไปรษณีย์: 33240
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0340]