วัดเกตุมดีศรีวราราม


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสมุทรสาคร แห่งที่ 1
ต.บางโทรัด  อ.เมือง  สมุทรสาคร 74000
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูไพศาลสาครกิจ (สมบัติ ฉนฺทชาโต)

อุโบสถพระครูไพศาลสาครกิจ  

วัดนี้ได้ริเริ่มก่อตั้งโดยท่านพ่อบัณฑูรย์สิงห์ ผู้ปรารถนาพระโพธิญาณ  ซึ่งท่านได้ค้นหาที่สร้างบารมี   ได้เปิดสถานที่นี้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน และได้เป็นสำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรม   ต่อมานายสมควร คุณาบุตร เป็นคนยื่นเรื่องราวขอสร้างวัด โดยมีท่านพ่อบัณฑูรย์ นางสาวเจือ คุณาบุตร คุณแม่เจียม คุณาบุตรคุณแม่กิมลี้ คุณาบุตร และอีกหลายคนยกที่ดินให้สร้างวัด โดยมีพระบรมเจดีย์เป็นจุดศูนย์กลาง ซึ่งหลวงพ่อรอดวัดบางน้ำวนเป็นองค์แรกที่ก่อพระเจดีย์เล็กๆ เป็นนิมิตหมายไว้

ปัจจุบัน วัดเกตุมดีศรีวราราม มีหลวงพ่อพระครูไพศาลสาครกิจ (สมบัติ ฉนฺทชาโต) เป็นเจ้าอาวาส  วัดนี้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ตั้งแต่ พ.ศ.2511 เป็นต้นมา มีประชนที่ใกล้ไกลที่อยู่ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดเคารพเลื่อมใสในองค์พระบรมธาตุเกตุมวดี และสิ่งศักดิ์สิทธิ์บรรดามีในวัดพากันมากราบไหว้สักการะมิได้ขาดเป็นจำนวนมาก

 

การอบรม

วัดมีการจัดบำเพ็ญกุศล อุปสมบทหมู่พระภิกษุ สามเณร บวชชีพราหมณ์ ในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญของชาติ สามารถติดตามจากประกาศของทางวัดได้ตลอดทั้งปี

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 19/1 ถ.ธนบุรี-ปากท่อ   ตำบล: บางโทรัด   อำเภอ: เมือง   จังหวัด: สมุทรสาคร   รหัสไปรษณีย์: 74000
โทร.: 034-421-003, 034-839-084
เว็บไซต์: http://www.watketum.com/
อีเมล: watketum@hotmail.com
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

การเดินทางบก

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0609]