วัดห้วยทรายใต้


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเพชรบุรี แห่งที่ 5
ต.ชะอำ  อ.ชะอำ  เพชรบุรี 76120
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูฌานวัชราภรณ์ (ห่วย จกฺกวโร) จร., จอ.ชะอำ


วัดห้วยทรายใต้ มีเนื้อที่ 31 ไร่ 68 ตารางวา มีอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย กุฏิสงฆ์ จำนวน 3 หลัง มี วิหารเจ้าแม่กวนอิม วิหาร 3 มุข หอระฆัง ศาลากลางน้ำ
มีพระประธานประจำอุโบสถปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 100 นิ้ว สูง 168 นิ้ว พร้อมพระโมคคัลลาน์และพระสารีบุตร
 
วิปัสสนาจารย์

  • พระชูศักดิ์ ปริชาโน
  • พระพิศิษฐ์ ฐิตญาโณ  081-856-2062
  • นางกัลยาณี สุขประเสริฐ  083-964-3062
  • นางพัชรี เอสตี  089-953-0935

เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรม

  • พระพิศิษฐ์ ฐิตญาโณ  081-856-2062

 

การอบรม

งานปฏิบัติธรรม บวชศิลจาริณี (ชีพราหมณ์) และ พิธีสวดภาณยักษ์ ในงานบุญสิ้นเดือน 4 (เริ่มงาน แรม 14 ค่ำ ถึง ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 4) ทุกปี โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
ถวายเป็นพระราชกุศล งานปฏิบัติธรรม ฟังเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ งานปฏิบัติธรรมเทิดพระเกียรติ ภาวนามหากุศล แด่ ภูมิพลมหาราช

กฎระเบียบปกิบัติผู้เข้ารับการอบรม

  • ผู้เข้ารับการอบรม ต้องบวชถือศีล 8 นุ่งขาวห่มขาว
  • เวลาเข้าปฏิบัติ ต้องปิดเครื่องสื่อสารทุกชนิด
  • ไม่อนุญาตให้นำของมีค่าติดตัวมา
  • ไม่อนุญาตให้กลับไปนอนบ้าน เมือยังไม่ครอบกิจกรรม หรือลาสิกขา

  

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 1310   ตำบล: ชะอำ   อำเภอ: ชะอำ   จังหวัด: เพชรบุรี   รหัสไปรษณีย์: 76120
โทร.: 080–017-5552, 081– 856-2062, 03-244-2090, 03-244-2091
เว็บไซต์: ........
อีเมล: pisit_vorawat@hotmail.com
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

แบบสอบถาม: ส่งแล้ว
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0128]