วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 1
ต.แพงพวย  อ.ดำเนินสะดวก  ราชบุรี 70130
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระเทพญาณมงคล (เสริมชัย ชยมงฺคโล) จร.

ประธานคณะกรรมการบริหาร ศปท.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

พระมหาปราโมทย์ ปโมทิโต รจร., จอ.ดำเนินสะดวก กรรมการและเลขานุการ
พระมหาพิสิฏฐ์เอก เสฏฺฐธมฺโม ผจร., อจญ.ฝ่ายฝึกอบรมฯ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
พระมหาชัยนิพจน์ อตฺตทนฺโต ผจร., เลข.จร. กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
คุณสุวิชญ โรจนวานิช ผอ.สำนักนโยบายและแผน ก.คลัง ไวยาวัจกรวัดหลวงพ่อสดฯ กรรมการและเหรัญญิก
พระมหาพร้อมไพบูลย์ สุเมธโส กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อยู่ในความดูแลของ พระเทพญาณมงคล (เสริมชัย ชยมงฺคโล) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า "หลวงป๋า" มีประวัติความเป็นมานับตั้งแต่ อาจารย์เสริมชัย พลพัฒนาฤทธิ์ ผู้ ชำนาญการวิจัย (Research Specialist) สำนักข่าวสารอเมริกัน กรุงเทพฯ (ปัจจุบันคือ หลวงพ่อ พระเทพญาณมงคล) ได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐาน 4 เพื่อถึงธรรมกายของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นที่รู้จักในหมู่ศิษยานุศิษย์ผู้ปฏิบัติธรรมนี้ว่า “วิชชาธรรมกาย” และได้มอบตัวเป็นศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระราชพรหม รองเจ้าอาวาสและอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ผู้เป็นศิษย์โดยตรง และสืบทอดวิชชาธรรมกายทั้งหมด จากพระเดชพระคุณ หลวงพ่อวัดปากน้ำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) โดยวัดได้รับการอนุมัติจากมหาเถรสมาคม รับการจัดตั้งขึ้นเป็น สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรีแห่งที่ 1

ซึ่งวัดนี้ เป็นวัดที่มีพื้นที่ร่มรื่นด้วยแมกไม้นานาชนิดเหมือนป่าไม้ ยังมีสวนป่าสมุนพรเป็นสัดส่วน บริเวณวัดแวดล้อมไปด้วยสระน้ำ มีบรรยากาศเงียบสงบ พื้นที่กว้างขวาง เพื่อผู้ที่เข้ามาแสวงบุญในเขตวัดได้รับความสดชื่นจากธรรมชาติ เมื่อใครได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศภายในวัดจะรู้สึกว่าที่นี่ช่วยยังใจให้สงบ เยือกเย็น น้อมลงสู่สมาธิได้โดยง่าย นอกจากจะมีผู้มาปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำแล้ว ก็ยังมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ แวะเวียนมาผ่อนคลายเมี่ยวชมกับธรรมชาติ และศาสนสถานสิ่งปลูกสร้างของวัดแห่งนี้อยู่บ่อยครั้ง

นอกจากนี้ ภายในวัดยังมีพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุลักษณะต่างๆ จำนวนมาก จัดแสดงที่ศาลาอเนกประสงค์ ให้พุทธศาสนิกชนได้สักการบูชา และเข้าชมอย่างใกล้ชิด ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยที่ได้เสด็จมาเองโดยปาฏิหาริย์ และอีกส่วนมีผู้นำมาถวายไว้ให้แด่วัด

 

การอบรม

 
 

ผู้สนใจ  สามารถเข้าร่วมฟังธรรมบรรยาย และปฏิบัติธรรมเจริญภาวนา ตามแนวสติปัฏฐาน 4  ได้ทุกวันอาทิตย์  เริ่มเวลา 09.00  น. โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระเทพญาณมงคล

นอกจากนี้ ทางวัดยังมีการอบรมพระวิปัสสนาจารย์ และการอบรมพระกัมมัฏฐานประจำปี ปีละ 2 รุ่น ดังนี้

  1. โครงการอบรมพระกัมมัฏฐาน  สำหรับภิกษุสามเณร และบุคคลทั่วไป
         - รุ่นกลางปี ระหว่างวันที่ 1-14 พฤษภาคม ของทุกปี
         - รุ่นปลายปี ระหว่างวันที่ 1-14 ธันวาคม ของทุกปี
  2. โครงการอบรมพระวิปัสสนาจารย์ (เฉพาะพระภิกษุ)
         - รุ่นกลางปี ระหว่างวันที่ 15-28 พฤษภาคม ของทุกปี
         - รุ่นปลายปี ระหว่างวันที่ 15-28 ธันวาคม ของทุกปี

ระเบียบการอยู่อบรมสำหรับพระภิกษุ - สามเณร

สิ่งของที่ต้องนำมาด้วย
   1. ใบสุทธิ
   2. ใบรับรองจากเจ้าอาวาสพร้อมประทับตราวัด  (เจ้าอาวาส/รองเจ้าอาวาส ไม่ต้องนำใบรับรองมาด้วย)
   3. บาตร และกลด

วัตรปฏิบัติเป็นประจำคือ ถือธุดงควัตร
   1. อยู่กลด กลางแจ้ง อยู่โคนไม้ หรือสถานที่ที่จัดไว้ให้
   2. ฉันภัตตาหารเฉพาะบิณฑบาต และ
   3. ฉันภัตตาหารมื้อเดียว

ระเบียบปฏิบัติสำหรับอุบาสก - อุบาสิกา

ให้ใส่ชุดสีขาว และถือศีล 8, จัดเตรียมอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวมาเอง (ส่วนทางวัดได้จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องนอนและที่พักไว้ให้), สถานที่พัก อยู่รวมกัน

กำหนดการประจำวัน

04:30 น. ตื่นนอน (สัญญาณระฆัง)
05:00 น. ทำวัตรเช้า ฝึกเจริญภาวนาธรรม
06:30 น. ฉันยาคู
09:00 น. ฟังธรรมบรรยาย และ เจริญภาวนาธรรม
11:00 น. ฉันภัตตาหารเฉพาะบิณฑบาต / รับประทานอาหารกลางวัน
14:00 น. ฟังธรรมบรรยาย มีสติปัฏฐาน 4, โพธิปักขิยธรรม พระวินัย เป็นต้น โดยพระวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
17:00 น. แบ่งกลุ่มปฏิบัติภาวนาธรรม มีพระวิทยากร ช่วยแนะนำควบคุมพระกัมมัฎฐานโดยใกล้ชิด ส่วนผู้ปฏิบัติได้ถึงธรรมกายรับการต่อวิชชา
19:30 น. ทำวัตรเย็น เจริญภาวนา ตอบปัญหาธรรม
22:00 น. พักผ่อน

*** ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 109 ม.7   ตำบล: แพงพวย   อำเภอ: ดำเนินสะดวก   จังหวัด: ราชบุรี   รหัสไปรษณีย์: 70130
โทร.: 083-032-8907, 086-306-0920-22, 0-3274-5180 กดต่อ 220/191, โทรสาร 03-274-5170
เว็บไซต์: http://www.dhammakaya.org/
อีเมล: info@dhammakaya.org
เฟซบุค: วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
ทวิตเตอร์: http://www.twitter.com/watluangphorsod

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

มีรถรับส่ง จอดรถอยู่ที่ปากทางเข้าวัดสระเกศ (วัดภูเขาทอง) ทุกวันอาทิตย์รถรับส่งจะออกจากวัดสระเกศ ไปยังวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม เวลา 07.00 น. และรับกลับจากวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม เวลา 15.00 น. เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ และวันสำคัญทางพระุพุทธศาสนา

หรือ โดยสาร รถ บขส.สาย 78 (ปอ.2) กรุงเทพ-ดำเนินสะดวก ขึ้นรถที่ขนส่งสายใต้ใหม่  ผ่านหน้าวัดหลวงพ่อสดฯ  ก่อนถึงตลาดน้ำดำเนินสะดวก

แบบสอบถาม: ส่งแล้ว
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0016]