วัดสุทธาวาส


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปทุมธานี แห่งที่ 6
ต.ลาดหลุมแก้ว  อ.ลาดหลุมแก้ว  ปทุมธานี 12140
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระอธิการสุนทร ฐานวโร

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: ลาดหลุมแก้ว   อำเภอ: ลาดหลุมแก้ว   จังหวัด: ปทุมธานี   รหัสไปรษณีย์: 12140
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0252]