วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 19
ต.สันปูเลย  อ.ดอยสะเก็ด  เชียงใหม่ 50220
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูปลัดวรกร เขมปญฺโญ (พระครูบาน้อย เขมปญฺโญ)

วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ได้ให้การอบรมสั่งสอนการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน และส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐาน 4 เพื่อถึงธรรมกายของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นที่รู้จักในผู้ปฏิบัติธรรมนี้ว่า “วิชชาธรรมกาย” และโดยได้ยึดหลักคำสอนของพระเดชพระคุณ หลวงพ่อวัดปากน้ำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) และพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระราชพรหมเถร วิ. อดีตรองเจ้าอาวาสและอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ตลอดถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพญาณมงคล วิ. (เสริมชัย ชยมงฺคโล) 

 

และมติในคราวประชุมกรรมการมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 14/2560 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560  มหาเถรสมาคม ได้อนุมัติให้วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 19

อ้างอิง : https://www.youtube.com/watch?v=OldDqFxE550&sns=fb

 

ซึ่งวัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว นี้ เป็นวัดที่มีพื้นที่ร่มรื่น มีบรรยากาศเงียบสงบ พื้นที่กว้างขวาง เพื่อผู้ที่เข้ามาแสวงบุญได้เจริญธรรมได้เป็นอย่างดี เมื่อใครได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศภายในวัดจะรู้สึกว่าที่นี่ช่วยยังใจให้สงบ เยือกเย็น น้อมลงสู่สมาธิได้โดยง่าย นอกจากจะมีผู้มาปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำแล้ว ก็ยังมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ แวะเวียนมาผ่อนคลายเที่ยวชมศาสนสถานสิ่งปลูกสร้างของวัดแห่งนี้อยู่บ่อยครั้ง

 

 

อีกทั้งวัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว ยังเป็นวัดที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เส้นทางแสวงบุญในมิติทางศาสนา ของ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๘ โดยการสนับสนุนจาก กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม อีกด้วย

 

 

พระครูปลัดวรกร เขมปญฺโญ

เจ้าอาวาสวัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว

เจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว

เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 19

พระธรรมทูต ประจำเขตเผยแผ่อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

 

ผู้สอนการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4

 

การอบรม

ผู้สนใจ สามารถเข้าร่วมฟังธรรมบรรยาย และปฏิบัติธรรมเจริญภาวนา ตามแนวสติปัฏฐาน 4  ได้ทุกวันอาทิตย์  เริ่มเวลา 09.00  น. โดยพระครูปลัดวรกร เขมปญฺโญ (พระครูบาน้อย เขมปญฺโญ) 

เจ้าอาวาสวัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว และเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 19

นอกจากนี้ ทางวัดยังมีการอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐานประจำปี ปีละ 2 รุ่น ดังนี้

 

โครงการอบรมพระกัมมัฏฐาน  สำหรับภิกษุสามเณร และบุคคลทั่วไป

     - รุ่นกลางปี ระหว่างวันที่ 15-28 พฤษภาคม ของทุกปี

     - รุ่นปลายปี ระหว่างวันที่ 15-28 ธันวาคม ของทุกปี

 

ระเบียบปฏิบัติสำหรับอุบาสก - อุบาสิกา

ให้ใส่ชุดสีขาว และถือศีล 8, จัดเตรียมอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวมาเอง (ส่วนทางวัดได้จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องนอนและที่พักไว้ให้), สถานที่พัก อยู่รวมกัน

 

กำหนดการประจำวัน

04:30 น. ตื่นนอน (สัญญาณระฆัง)

05:00 น. ทำวัตรเช้า ฝึกเจริญภาวนาธรรม

06:30 น. ฉันยาคู

09:00 น. ฟังธรรมบรรยาย และ เจริญภาวนาธรรม

11:00 น. ฉันภัตตาหารเฉพาะบิณฑบาต / รับประทานอาหารกลางวัน

14:00 น. ฟังธรรมบรรยาย มีสติปัฏฐาน 4, โพธิปักขิยธรรม พระวินัย เป็นต้น โดยพระวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

17:00 น. แบ่งกลุ่มปฏิบัติภาวนาธรรม มีพระวิทยากร ช่วยแนะนำควบคุมในการเจริญวิปัสสนากัมมัฎฐานโดยใกล้ชิด ส่วนผู้ปฏิบัติได้ถึงธรรมกายรับการต่อวิชชา

19:30 น. ทำวัตรเย็น เจริญภาวนา ตอบปัญหาธรรม

22:00 น. พักผ่อน

 

*** ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 

       

 

เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรมปฏิบัติธรรมภายในวัด / สำนัก

พระชลธร ญาณวิจิตฺตปญฺโญ อาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนากัมมัฏฐาน สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 19

โทรศัพท์ 053-868908

โทรสาร 053-868909

มือถือ 065-7540258

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 66 ม.1 บ้านสันปูเลย   ตำบล: สันปูเลย   อำเภอ: ดอยสะเก็ด   จังหวัด: เชียงใหม่   รหัสไปรษณีย์: 50220
โทร.: 05-386-8908
เว็บไซต์: http://www.watsanpuloei.com
อีเมล: watsanpuloei@hotmail.co.th
เฟซบุค: Watsanpuloei Saleewiangkaew
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

แบบสอบถาม: ส่งแล้ว
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 10872]