วัดสองพี่น้อง


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครสวรรค์ แห่งที่ 11
ต.ด่านช้าง  อ.บรรพตพิสัย  นครสวรรค์
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระอธิการจำเนียร สจฺจญาโณ

พระอธิการจำเนียร สจฺจญาโณ อายุ 63 พรรษา 16 น.ธ. ตรี เจ้าอาวาส เป็นเจ้าสำนัก

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: ด่านช้าง   อำเภอ: บรรพตพิสัย   จังหวัด: นครสวรรค์   รหัสไปรษณีย์:
โทร.: ........
เว็บไซต์: http://
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 10908]