วัดศาลาทรง


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดชัยภูมิ แห่งที่ 17
ต.บ้านเพชร  อ.บำเหน็จณรงค์  ชัยภูมิ 36160
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระอธิการวัชรพล จารุวณฺโณ

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: บ้านเพชร   อำเภอ: บำเหน็จณรงค์   จังหวัด: ชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์: 36160
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0651]