วัดศรีเตี้ย


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำพูน แห่งที่ 7
ต.ศรีเตี้ย  อ.บ้านโฮ่ง  ลำพูน 51130
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูกัลยาณธรรมนิวิฐ (เสาร์ ถาวโร) จร.,จต.ศรีเตี้ย


วัดศรีเตี้ย (วัดหลวงศรีเตี้ย)  เป็นวัดที่สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ.2337 ซึ่งเดิมเป็นวัดร้าง มีพระเถระรูปหนึ่ง นามว่า ครูบาถาวระ ท่านได้บูรณะให้เป็นวัด จนกระทั่งถึงสมัยเจ้าอาวาส องค์ที่ 13 นามว่า ครูบาสุรินทร์ สุรินฺโท ท่านได้ไปศึกษาวิชากรรมฐาน กับครูบาศรีวิชัยวัดบ้านปาง ซึ่งเป็นสายพุทโธ  ต่อมาท่านได้ไปอบรมวิชากรรมฐาน ที่วัดสามพระยา กรุงเทพฯ  แนวทางการปฏิบัติท่านได้นำมาประยุกต์ใช้ทั้งสายพุทโธ และสายยุบพอง  แนวทางการปฏิบัติในปัจุบันจึงได้ยึดถือปฏิบัติตามแบบครูบาอาจารย์ซึ่งวางแนวทางปฏิบัติไว้ ซึ่งพุทธศาสนิกชนจะร่วมกันปฏิบัติทุกวันพระ ในเทศกาลพรรษา และวันสำคุญทางพระพุทธศาสนา และจัดปฏิบัติธรรมในช่วงฤดูหนาว
วัดศรีเตี้ย เป็นวัดหนึ่งที่มีสัปปายะควรแก่การปฏิบัติธรรม
เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรม

  • พระสังวร สีลสํวโร 089-559-2528

 

การอบรม

วิปัสสนากรรมฐาน ในแนวพุทโธ  เป็นการสอนนั่งสมาธิโดยเริ่มตั้งแต่การปลูกศรัทธาให้เกิดขึ้นเสียก่อน  การสวดมนต์ใหว้พระรัตนตรัย เพื่อเป็นการตั้งจิตศรัทธาเลื่อมใส ตลอดไปจนถึงท่านั่งสมาธิ  การกำหนดจิต การกำหนดลมหายใจ การเดินจงกรม ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจจะฝึกสมาธิเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งทางศูนย์ปฏิบัติธรรมจะมีการปฏิบัติธรรมถือศีลทุกวันพระ ในช่วงเข้าพรรษา 3 เดือน และในโอกาสวันสำคัญหรือทางวัดจัดขึ้นมา

ผู้สนใจจะสามารถมาปฏิบัติธรรมได้ตลอดทั้งปี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  นอกจากนี้  ทางวัดยังมีใบประกาศรับรองปฏิบัติธรรมให้กับทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม  ผู้มาปฏิบัติธรรมสามารถมาเป็นหมู่คณะ หรือคนเดียวก็ได้   วัดรับผู้มาปฏิบัติธรรมไม่เกินครั้งละ 200 ท่าน  หากประสงค์จะเข้ามาปฏิบัติธรรม ให้โทรศัพท์มาติดต่อสำนัก หรือเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า 1 วัน โดยผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องมีบัตรประชาชนมาแสดงตนทุกคน

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 129 ม.7 ถ.ท่าลี่-ม่วงโตน   ตำบล: ศรีเตี้ย   อำเภอ: บ้านโฮ่ง   จังหวัด: ลำพูน   รหัสไปรษณีย์: 51130
โทร.: 05-357-8313
เว็บไซต์: ........
อีเมล: suduangrat@hotmail.com
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

แบบสอบถาม: ส่งแล้ว
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0467]