วัดศรีทวี


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช แห่งที่ 2
ต.ท่าวัง  อ.เมือง  นครศรีธรรมราช 80000
นิกาย: ธรรมยุต

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระพุทธิสารเมธี (สุวิทย์ อชิโต) จร., จอ.เมือง

รองประธานคณะกรรมการบริหาร ศปท.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

พระพุทธิสารเมธี (สุวิทย์ อชิโต-วัยวัฒน์) จร., จอ.เมือง
สถานที่ มีอาคารปฏิบัติธรรม 3 หลัง
หลังที่ 1 เป็นอาคาร 3 ชั้น
ชั้น 1  สำหรับฉันภัตตาหารของพระภิกษุ สามเณร
ชั้น 2  เป็นที่พักสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม ผู้หญิง รองรับได้ประมาณ 80 คน
ชั้น 3  เป็นห้องปฏิบัติธรรม รองรับได้ 150 คน มีห้องน้ำในตัวอาคาร 11 ห้อง
หลังที่ 2  เป็นอาคารชั้นเดียว เป็นที่พักสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม ผู้ชาย รองรับได้ 60 คน
หลังที่ 3  ศาลารู้คุณธรรม อาคารชั้นเดียวทรงล้านนา รองรับผู้ปฏิบัติธรรมได้ 120 คน
ห้องน้ำ  อยู่ภายนอกอาคาร
สำหรับผู้หญิง - ผู้สูงวัย ทันสมัย สะอาด จำนวน 24 ห้อง
ห้องน้ำสำหรับผู้ชาย จำนวน 11 ห้อง
โรงอาหาร เป็นที่รับประทานอาหารแยกเฉพาะสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม
บรรยากาศ เป็นสวนป่าตกแต่งในเมือง ไม้ยืนต้น ไม้ประดับ และสวนหญ้า สะอาด สงบ ไม่วุ่นวาย
พระวิปัสสนาจารย์

 • พระมานพ มานิโต-คุดนวม

เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรมภายในวัด

 • พระอัครพล อคฺคธมฺโม-ทิพยมงคล

 

การอบรม

ใช้หลักปฏิบัติ รักษาศีล ทำสมาธิ เจริญปัญญา ทำวัตรสวดมนต์ ฟังธรรมบรรยาย นั่งสมาธิ เดินจงกรม

กิจกรรมการให้การอบรม

 1. ปฏิบัติเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  ทั้ง 3  วัน
 2. ปฏิบัติเนื่องในวันสำคัญแห่งชาติ (วันพ่อ,วันแม่)  ทั้ง 2  วัน
 3. บวชสามเณรภาคฤดูร้อน ให้เยาวชนปฏิบัติธรรม
 4. จัดปฏิบัติให้กับผู้มาขอบวชเนกขัมมะ
 5. เปิดกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชน เดือนละ 7 ครั้ง ตลอดปีการศึกษา

คุณสมบัติ

 1. สามารถรักษาศีล 8 หรือศีล 5 ได้
 2. สุขภาพกายสมบูรณ์ สุขภาพจิตดี ไม่ทุพพลภาพ

ระเบียบปฏิบัติ

 1. มีศรัทธาตามหลักพระพุทธศาสนา เชื่อกรรม ไม่เชื่อมงคลตื่นข่าว
 2. อากัปกิริยาสุภาพอ่อนโยนเรียบร้อย
 3. พึงพูดแต่น้อย และพูดด้วยถ้อยคำสุภาพ
 4. พึงอดทนปฏิบัติธรรมให้ตลอดโครงการ
 5. ละเครื่องข้องกังวลใดๆ ตลอดเวลาปฏิบัติธรรม
 6. พึงละยศ ตำแหน่ง ฐานะ มีความเสมอกับผู้ปฏิบัติธรรมอื่นๆ
 7. ไม่ตกแต่งร่างกายด้วยของหอมและของมีค่า
 8. ไม่พกพาโทรศัพท์มือถือในขณะปฏิบัติธรรม
 9. ไม่นำของกินหรือเครื่องดื่มทุกชนิดรับประทานหรือดื่มในห้องพักและห้องปฏิบัติธรรม
 10. ไม่สูบบุหรี่ในอาคารที่พักและห้องปฏิบัติธรรม

ระยะเวลาการปฏิบัติธรรม

 • ระยะสั้น 3 วัน 2 คืน
 • ระยะกลาง 5 วัน 4 คืน
 • ระยะยาว 7 วัน 6 คืน

ตัวอย่างตารางปฏิบัติธรรม หลักสูตร 3 วัน 2 คืน

วันที่ 1
09.00-10.00 น. พิธีเปิด แสดงตนเป็นพุทธมามกะ รับศีล
10.00-11.00 น. ชมวีดีโอ ปลูกศรัทธา
11.00-13.00 น. รับประทานอาหาร/พัก
13.00-16.00 น. เดินจงกรม-นั่งสมาธิ
16.00-19.00 น. กิจกรรมเพื่อการผ่อนคลาย
19.00-21.00 น. ทำวัตรค่ำ-นั่งสมาธิ ฟังธรรม
21.00-04.00 น. พัก หลับอย่างมีสติ

วันที่ 2
04.00-05.00 น. ทำกิจส่วนตัว
05.00-06.00 น. ทำวัตรเช้า-นั่งสมาธิ
06.00-07.30 น. บริหารกาย
07.30-09.00 น. รับประทานอาหาร/พัก
09.00-11.00 น. ธรรมบรรยาย
11.00-13.00 น. รับประทานอาหาร/พัก
13.00-16.00 น. เดินจงกรม-นั่งสมาธิ
16.00-19.00 น. กิจกรรมเพื่อการผ่อนคลาย
19.00-21.00 น. ทำวัตรเย็น ถาม-ตอบ ข้อสงสัย
21.00-04.00 น. พัก หลับอย่างมีสติ

วันที่ 3
04.00-05.00 น. ทำกิจส่วนตัว
05.00-06.00 น. ทำวัตรเช้า-นั่งสมาธิ
06.00-07.30 น. บริหารกาย
07.30-09.00 น. รับประทานอาหาร/พัก
09.00-11.00 น. ประกอบพิธีปิด
11.00-13.00 น. รับประทานอาหาร/จัดสถานที่/เดินทางกลับ

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 2131/8 ถ.ท่าวัง-สะพานยาว   ตำบล: ท่าวัง   อำเภอ: เมือง   จังหวัด: นครศรีธรรมราช   รหัสไปรษณีย์: 80000
โทร.: 07-534-2941, 07-534-1248, 081-370-5911
เว็บไซต์: http://www.watsitawee.com/
อีเมล: siri@watsitawee.com
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

แบบสอบถาม: ส่งแล้ว
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0192]