วัดวังหน่อไม้


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ 17
ต.นิคมกระเสียว  อ.ด่านช้าง  สุพรรณบุรี 72180
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระประภัสภัณ ปนาโท

เจ้าอาวาสรูปก่อน: พระใบฎีกาบังเอิญ  คมฺภีโร

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: นิคมกระเสียว   อำเภอ: ด่านช้าง   จังหวัด: สุพรรณบุรี   รหัสไปรษณีย์: 72180
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0521]