วัดยานนาวา


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกรุงเทพฯ แห่งที่ 1
ต.ยานนาวา  อ.ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร ป.ธ.3) จล., กก. มส.

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ศปท.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
พระครูวินัยธรวีรภัทร์ ปริมุตฺโต ผจล. กรรมการบริหาร ศปท.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

การอบรม

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 40 ถ.เจริญกรุง   ตำบล: ยานนาวา   อำเภอ: ยานนาวา   จังหวัด: กรุงเทพฯ   รหัสไปรษณีย์: 10120
โทร.: 02-211-9317, 02-672-3216 โทรสาร 02-672-3206
เว็บไซต์: http://www.watyan.tv/
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0003]