วัดพุทธโมกข์


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสกลนคร แห่งที่ 9
ต.นาแก้ว  อ.โพนนาแก้ว  สกลนคร 47230
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูวิชัยสารคุณ

........

 

การอบรม

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: นาแก้ว   อำเภอ: โพนนาแก้ว   จังหวัด: สกลนคร   รหัสไปรษณีย์: 47230
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0739]