วัดพระศรีเจริญ


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอำนาจเจริญ แห่งที่ 14
ต.หัวตะพาน  อ.หัวตะพาน  อำนาจเจริญ 37240
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูกิตติโกศล

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: หัวตะพาน   อำเภอ: หัวตะพาน   จังหวัด: อำนาจเจริญ   รหัสไปรษณีย์: 37240
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0403]