วัดพรหมจริยาวาส


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครสวรรค์ แห่งที่ 7
ต.นครสวรรค์ตก  อ.เมือง  นครสวรรค์
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูสิริพรหมทัต

พระครูสิริพรหมทัต อายุ 63 พรรษา 43 ป.ธ. 5 น.ธ. เอก รป.ม. เจ้าอาวาส เป็นเจ้าสำนัก

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: นครสวรรค์ตก   อำเภอ: เมือง   จังหวัด: นครสวรรค์   รหัสไปรษณีย์:
โทร.: ........
เว็บไซต์: http://
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 10904]