วัดผาณิตาราม


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ 5
ต.เทพราช  อ.บ้านโพธิ์  ฉะเชิงเทรา 24140
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูธรรมประยุต

ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดผาณิตาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา
โทร 0-3850-2000, 0-3850-2087-8

 

การอบรม

ระเบียบการรับสมัครปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

ศึกษาการแนะนำการร่วมปฏิบัติให้เข้าใจก่อนการปฏิบัติ
สามารถสมัครได้ 3 วิธี คือ สมัครด้วยตัวท่านเอง สมัครทางไปรษณีย์ และทาง www.kondee.com ไม่รับสมัครทางโทรสาร (คลิกดูรายละเอียดการสมัครผ่านเว็บ)
กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน ใบสมัครที่ข้อมูลไม่ครบ จะไม่สามารถลงทะเบียนในระบบข้อมูลได้
ที่อยู่ที่ท่านแจ้งไว้ ต้องเป็นที่อยู่ที่สามารถติดต่อท่านได้ทางไปรษณีย์
การอบรมทุกหลักสูตร ต้องส่งรูปถ่าย สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมกับการส่งใบสมัคร สำหรับเยาวชน เพียงถ่ายรูป และสำเนาทะเบียนบ้าน
เฉพาะผู้สมัครที่มีข้อมูลและหลักฐานครบถ้วนท่านจะได้รับไปรษณียบัตรยืนยันการเข้าร่วมปฏิบัติอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนการปฏิบัติ และท่านต้องยืนยันด้วยตัวท่านเองอีกครั้งทางโทรศัพท์ ตามวันที่ที่กำหนดในไปรษณียบัตร มิฉะนั้น จะถือว่าท่านสละสิทธิ์
สำหรับสมาชิกเดิมที่ผ่านการลงทะเบียนแล้ว ท่านสามารถสมัครได้โดยไม่ต้องกรอกใบสมัครใหม่
หากหลักสูตรที่ท่านสมัคร มีผู้สมัครเต็มแล้ว ท่านจะได้รับการสำรองในหลักสูตรนั้น หากมีการสละสิทธิ์ จนถึงอันดับสำรอง ของท่าน ทางศูนย์จะแจ้งให้ท่านทราบภายใน 3-5 วัน ก่อนการปฏิบัติ

แนะนำปฏิบัติ

ดูกำหนดการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับบุคคลทั่วไป ณ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดผาณิตาราม คลิกที่นี่

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: เทพราช   อำเภอ: บ้านโพธิ์   จังหวัด: ฉะเชิงเทรา   รหัสไปรษณีย์: 24140
โทร.: 03-850-2000, 03-850-2087-8
เว็บไซต์: http://www.kondee.com/
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0777]