วัดป่ามณีกาญจน์


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนนทบุรี แห่งที่ 1
ต.ศาลากลาง  อ.บางกรวย  นนทบุรี 11130
นิกาย: ธรรมยุต

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระอาจารย์อำนวย จิตฺตสํวโร จอว.

ประวัติการสร้างวัดป่ามณีกาญจน์

สืบเนื่องจากเมื่อช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ.2545 คราวเตรียมงานฉลองเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล ณ วัดดอนธาตุ บ้านทรายมูล ต.ทรายมูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี พระอาจารย์สาคร ธัมมาวุโธ เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน ได้รับมอบหมายจากคณะทำงานคราวนั้น ให้รับหน้าที่ติดต่อประสานงานทั้งระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และองค์พระเถรานุเถระที่เมตตารับนิมนต์มาร่วมพิธีในคราวนั้น

วัดป่ามณีกาญจน์ เป็นวัดปฏิบัติสายหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล, หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และหลวงปู่ฝั้น อาจาโร โดยเป็นวัดป่าปฏิบัติที่ตั้งอยู่ชานเมืองไม่ห่างไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก สถานที่มีความร่มรื่น สงบเงียบ สงบเย็น เหมาะแก่การปฏิบัติภาวนาเป็นอย่างยิ่ง วัดป่ามณีกาญจน์ มีการจัดปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา และจัดโครงการเกี่ยวเนื่องมากมาย  อาทิเช่น โครงการอุปสมบท บรรพชา บวชเป็นผ้าขาว บวชชีพราหมณ์ และบวชเนกขัมมะ ในวันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญของชาติ เป็นประจำอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ตลอดจน โครงการหนึ่งบวกหนึ่งได้สาม โดยนำบุตรหลาน เด็ก เยาวชน และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ทั้งชายและหญิง ไม่จำกัดอายุและการศึกษา มาร่วมปฏิบัติธรรมกรรมฐานภาคฤดูร้อน
 

 

การอบรม

โครงการ หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสาม

โครงการที่สำคัญของวัดป่ามณีกาญจน์ คือ โครงการ หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสาม ยุวกรรมฐานเยาวชน ซึ่งเป็นโครงการปฏิบัติธรรมที่มุ่งเน้นการอบรมแก่เยาวชนให้รู้จักหน้าที่พลเมือง และศีลธรรมตามแนวทางพระสายกัมมัฏฐาน ของ หลวงปู่เสาร์ กันตฺสีโล และ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการที่ท่านพระอาจารย์สาคร ธัมมาวุโธ ท่านได้รับทราบปัญหาการใช้เวลาว่างไม่เหมาะสมของเยาวชน จนกลายเป็นบุคคลบริโภคนิยม ก่อให้เกิดอันตรายต่อ ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติในที่สุด  ท่านจึงเริ่มจัดทำ โครงการ หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสาม ขึ้น เพื่อปลูกฝังคุณธรรมให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจสำหรับเยาวชน และเป็นการสืบต่อพระพุทธศาสนาจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งด้วย (จากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่) ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และมีผู้สนใจส่งบุตรหลานเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก โดยมีการจัดอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับเยาวชนและผู้สนใจทั่วไป ให้มาบวชเป็นสามเณร หรือพระภิกษุสงฆ์ หรือบวชเป็นผ้าขาว ถือศีล ๘ หรือศีล ๕ ตามความสมัครใจ และดำเนินกิจกรรมในแต่ละวันให้สอดคล้องกับการปฏิบัติธรรมในช่วงนั้นๆ

กิจวัตรในแต่ละวันของสามเณร และผู้บวชเนกขัมมะ

04.30 น. ตื่นนอน ทำกิจวัตรส่วนตัว
05.00 น. ร่วมสวดมนต์ ทำวัตรเช้าพร้อมกันที่ศาลา
06.00 น. ช่วยพระสงฆ์ทำความสะอาดศาลา และจัดเตรียมที่ฉันเสร็จแล้ว  ผ้าขาวชายออกตามพระบิณฑบาต ส่วนผ้าขาวหญิงช่วยจัดเตรียมอาหารในโรงครัว
07.30 น. ถวายอาหารพระสงฆ์ พิจารณาและรับประทานอาหาร
09.00 น. ล้างเก็บ บาตร หรือ ภาชนะส่วนตัว ร่วมทำความสะอาดศาลา
10.00 น. ฝึกปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิภาวนา เดินจงกรม
11.30 น. พักผ่อน ฉันน้ำ เปลี่ยนอิริยาบถ
13.30 น. ฝึกปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิภาวนา เดินจงกรม
15.00 น. ร่วมทำความสะอาดบริเวณวัด เสนาสนะ ที่พัก ศาลา
16.00 น. ฉันน้ำปานะ
16.30 น. ทำกิจวัตรส่วนตัว สรงน้ำ เปลี่ยนอิริยาบถ เตรียมตัวทำวัตรเย็น
19.00 น. พร้อมกันที่ศาลา
19.30 น. ร่วมสวดมนต์ ทำวัตรเย็น
20.00 น. รับฟังพระธรรมเทศนาจากครูบาอาจารย์
21.00 น. เดินจงกรม และรับฟังคำชี้แนะจากท่านพระอาจารย์
22.00 น. ฉันน้ำปานะ พักผ่อน

หมายเหตุ

  • เครื่องใช้ส่วนตัวที่ควรจะนำมาด้วย ได้แก่ ผ้าเช็ดตัว ไฟฉาย และยารักษาโรคประจำตัว (ถ้ามี)
  • เสื้อผ้าหรือชุดสำหรับใช้ในการบวช (และ/หรือ อยู่ปฏิบัติ)
      - เยาวชนหญิง : ให้เตรียมเสื้อผ้าคอกลมสีขาวแขนสั้น หรือแขนกระบอก และผ้าถุงสีขาว มาด้วย
      - ส่วนเยาวชนชาย : ทางวัดได้จัดเตรียมชุดสำหรับบวชนาคไว้ให้
  • หลังจากลาสิกขาบทแล้ว ให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการอยู่รักษาศีล 5 ที่วัดอีก 1 วัน เพื่อปรับสภาพจิตใจ และดูแลสถานที่ปฏิบัติธรรมให้เรียบร้อย
  • สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกในวันเวลาดังกล่าว สามารถสมัครและแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าได้ โดยทางวัดจะจัดพิธีอุปสมบท บรรพชาในแต่ละช่วงเวลาตามความเหมาะสมต่อไป

สอบถามหรือติดต่อได้ที่

  1. วัดป่ามณีกาญจน์ ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี  โทร.02-449-2234
  2. พระอาจารย์อำนวย จิตฺตสัวโร  โทร.086-069-8893

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 67/3 ม.3 ถ.บางม่วง-บางคูลัด (สาย 1)   ตำบล: ศาลากลาง   อำเภอ: บางกรวย   จังหวัด: นนทบุรี   รหัสไปรษณีย์: 11130
โทร.: 02-449-2234, 086-069-8893 โทรสาร 02-449-2096
เว็บไซต์: http://www.watpamaneekarn.com/
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

การเดินทาง : ไปทางถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี เลยทางแยกเข้าถนนราชพฤกษ์ และห้างสรรพสินค้าโลตัส ไปประมาณ 300 เมตร มีทางแยกซ้ายมือ เป็นทางแยกเข้าโรงเรียนเปรมประชากร ขับเข้าไปในซอยประมาณ 100 เมตร จะเจอ 3 แยก แล้วเลี้ยวซ้าย จากนั้นตรงไปตามถนนประมาณ 4 กิโลเมตร วัดป่ามณีกาญจน์อยู่ซ้ายมือ ทางเข้าสะดวก
 

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 1486]