วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดน่าน แห่งที่ 1
ต.ผาสิงห์  อ.เมือง  น่าน 55000
นิกาย: ธรรมยุต

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูกิตติจันทโรภาส (จักรกริศน์ จนฺโทภาโส - อภิไชย) ผจล.ชท.

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดน่านแห่งที่ 1 (ธรรมยุต) ตั้งอยู่ ณ วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)
ได้รับการจัดตั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 สังกัด ธรรมยุต
บริเวณสถานที่มีความร่มรื่น สัปปายะเหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติธรรม อากาศดี เป็นวัดป่ามีกิจวัตร ข้อวัตรปฏิบัติที่เรียบร้อย
มีหลักสูตรปฏิบัติธรรมทั้งระยะยาวและสั้นสำหรับผู้ต้องการที่จะมาปฏิบัติธรรม
มีอาคารที่พักแยกชายหญิง มีศาลาที่ใช้สำหรับปฏิบัติธรรมรองรับคนได้จำนวนมาก และมีลานปฏิบัติธรรมตามสถานที่ต่างๆ ภายในวัด

พระครูกิตติจันทโรภาส (จักรกริศน์ จนฺโทภาโส - อภิไชย) ผจล.ชท.  นธ.เอก, ปย.1-2 ปริญญาตรี เป็นเจ้าสำนัก

 

การอบรม

กิจกรรมของทางวัดที่จัดเป็นประจำทุกๆ ปี จะมีการร่วมมือกับหน่วยงานราชการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน นำคณะเจ้าหน้าที่บุคลากร เข้ามาอบรมและปฏิบัติธรรมกันอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดน่าน  ชมรมผู้สูงอายุในหมู่บ้านต่างๆ ในจังหวัดน่าน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ/ประสานงานกิจกรรมภายในวัด:

  • นายวชิระ ออนแนนสี โทร. 090-0563220

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 45 ม.7 ถ.น่าน-ทุ่งช้าง   ตำบล: ผาสิงห์   อำเภอ: เมือง   จังหวัด: น่าน   รหัสไปรษณีย์: 55000
โทร.: 090-0563220, 089-7110459
เว็บไซต์: http://
อีเมล: pom_dara@hotmail.com
เฟซบุค: วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

เดินทางมาถึงเขตจังหวัดน่าน จะมีป้ายบอกทางมายังวัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม เป็นระยะๆ จากอำเภอเวียงสา จนถึงตัวเมืองน่าน และมุ่งหน้ามาทางอำเภอปัวโดยผ่านท่าอากาศยานน่านนคร จากนั้นขับตรงมาเรื่อยๆ ระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร จะถึงสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดน่านแห่งที่ 1 (ธรรมยุต) จะตั้งอยู่ในวัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม บ้านผาตูบ ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

แบบสอบถาม: ส่งแล้ว
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 10871]