วัดป่าถ้ำวัว


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน แห่งที่ 1
ต.ห้วยผา  อ.เมือง  แม่ฮ่องสอน 58000
นิกาย: ธรรมยุต

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระอธิการสายหยุด ปญฺญาธโร

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: ห้วยผา   อำเภอ: เมือง   จังหวัด: แม่ฮ่องสอน   รหัสไปรษณีย์: 58000
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0534]