วัดประสพสุข


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ 2
ต.ทับตีเหล็ก  อ.เมือง  สุพรรณบุรี 72000
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระอธิการวิสุทธิ์ วิสุทฺโธ

........

 

การอบรม

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: ทับตีเหล็ก   อำเภอ: เมือง   จังหวัด: สุพรรณบุรี   รหัสไปรษณีย์: 72000
โทร.: ........
เว็บไซต์: http://www.watprasopsuk.org/
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0113]