วัดบรมนิวาส


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกรุงเทพฯ แห่งที่ 2
ต.รองเมือง  อ.ปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330
นิกาย: ธรรมยุต

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระราชมงคลบัณฑิต

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: รองเมือง   อำเภอ: ปทุมวัน   จังหวัด: กรุงเทพฯ   รหัสไปรษณีย์: 10330
โทร.: 02-613-6765
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0268]