วัดนิพเพธพลาราม


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสกลนคร แห่งที่ 5
ต.แพด  อ.คำตากล้า  สกลนคร 47250
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระอาจารย์สมภพ โชติปญฺโญ


วัดนิเพธพลาราม ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 50 ไร่ ซึ่งพระอาจารย์สมภพได้มาซื้อไว้ด้วยน้ำพักน้ำแรงจากค่าจ้างในการทำงาน
พระอาจารย์สมภพ ได้เริ่มปฏิบัติและเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างจริงจัง ในปี พ.ศ. 2529
* ปัจจุบันท่านได้มาสร้างสำนักป่าแห่งใหม่ เพื่อปลูกป่าและอนุรักษ์ธรรมชาติ อยู่ไม่ไกลจากวัดนิเพธพลาราม ห่างกันประมาณ 10 กิโลเมตร
เพื่อให้เหมาะกับการประพฤติปฏิบัติธรรม คือ วัดไตรสิกขาทลามลตาราม ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 300-400 ไร่

 

การอบรม

การปฏิบัติธรรมเนื่องในโอกาสสำคัญ

  • งานเสขปฏิปทา เป็นงานปฏิบัติธรรมประจำปี จัดขึ้นประมาณระหว่างวันที่ 10-18 มกราคม ของทุกๆ ปี เป็นเวลา 10 วัน ณ วัดไตรสิกขาทลามลตาราม เพื่อให้การศึกษาอบรมภาคปฏิบัติแก่พระนิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) วิทยาลัยสงฆ์นครพนม วัดพระธาตุพนม อ. ธาตุพนม จ.นครพนม โดยจะมีพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา จากทั่วทุกสานุทิศ รวมทั้งพระนิสิตจาก มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครพนม เดินทางมาปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมากกว่าสองพันชีวิต
  • วิสาขบูชามหาพุทธชยันตี งานวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรม เป็นการจัดปฏิบัติธรรมช่วงเทศกาลวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของพระอาจารย์สมภพ พร้อมทั้ง รับฟังพระธรรมเทศนาจากครูบาอาจารย์มากมาย

ระเบียบในการปฏิบัติธรรม

เวลา 02.00 น. สัญญาณระฆังให้ตื่น ปฏิบัติธรรม
เวลา 04.00 น. สวดมนต์ ทำวัตรเช้า
เวลา 09.00 น. รับประทานอาหาร
เวลา 15.00 น. ปฏิบัติธรรม
เวลา 17.00 น. สวดมนต์ ทำวัตรเย็น
เวลา 21.00 น. พักผ่อน

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: แพด   อำเภอ: คำตากล้า   จังหวัด: สกลนคร   รหัสไปรษณีย์: 47250
โทร.: 04-298-1227, 081-871-9845, 083-338-2034
เว็บไซต์: http://www.luangporsompob.com/
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

Image

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0124]