วัดธรรมาภิมุข


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตราด แห่งที่ 5
ต.เนินทราย  อ.เมือง  ตราด 23000
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูสุธรรมาทร

วัดธรรมาภิมุข (วัดไร่ป่า)

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: เนินทราย   อำเภอ: เมือง   จังหวัด: ตราด   รหัสไปรษณีย์: 23000
โทร.: ........
เว็บไซต์: http://watraipa.blogspot.com/
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 8995]