วัดท่าเสด็จ


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรี แห่งที่ 1
ต.จรเข้เผือก  อ.ด่านมะขามเตี้ย  กาญจนบุรี 71260
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูเกษมกาญจนสิทธิ์

 

การอบรม

กฎเกณฑ์สำหรับผู้เข้ามาพำนักปฏิบัติธรรม ณ สำนักวัดท่าเสด็จ

 1. เมื่อเข้ามาอยู่ภายในวัดเกิน 3 วัน ต้องปฏิบัติตามกิจวัตร และกฎเกณฑ์ของสำนัก
 2. ทางสำนักรับเฉพาะผู้ที่เชื่อฟังและให้ความเคารพในคณะสงฆ์ โดยมีครูอาจารย์เป็นประธาน
 3. ทางสำนักรับเฉพาะผู้ที่ต้องการฝึกฝนตนเองเพื่อความพ้นทุกข์ ตามแนวทางของสำนักด้วยความสอดคล้องในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า
 4. ทางสำนักไม่ต้องการรับบุคคลที่ดีแล้วเก่งแล้ว ไม่ยอมรับกฎเกณฑ์คำสั่งสอน ขอนิมนต์หรือเรียนเชิญไปโปรดสัตว์ของท่านด้วยความสวัสดีเถิด
 5. ทางสำนักไม่รับผู้ที่แทรกแซงหน้าที่ผู้อื่น หรือกระทำปฏิกิริยาใดๆ ที่แทรกแซงหรือทำลายผู้อื่นด้วยกายและวาจา
 6. ทางสำนักไม่รับผู้ที่ปฏิบัติอาการใดๆ ที่เป็นการลบหลู่ในพระรัตนตรัยและกฎเณฑ์ของสำนัก
 7. ถ้าคณะสงฆ์มิได้แต่งตั้งให้ท่านทำหน้าที่เป็นครูอาจารย์ของสำนัก ขอให้ท่านจงเก็บความรู้ของท่านเอาไว้ที่ท่าน ไม่ต้องแสดงแทรกแซงหน้าที่ของครูอาจารย์
 8. จะต้องทราบว่าวัดท่าเสด็จแห่งนี้ เป็นสถานลานปฏิบัติธรรม ไม่ใช่สถานที่เลี้ยงสุกรและงูเหลือม
  พร้อมทั้งไม่ใช่สถานที่พักตากอากาศ เพราะฉะนั้นกลางวันไม่ใช่เวลานอน   3 ทุ่ม ถึง ตี 3 จึงเป็นเวลาพักผ่อนสำหรับเรา
 9. ห้ามกระทำการใดๆ ที่เป็นไปซึ่งความแตกแยกความสามัคคีของหมู่คณะ
 10. ถ้าหากไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
  ครั้งที่ 1 ให้พระเจ้าหน้าที่ตักเตือน
  ครั้งที่ 2 ให้ลงโทษโดยอยู่ในขอบเขตพระธรรมวินัย
  ครั้งที่ 3 ให้นิมนต์หรือเรียนเชิญออกจากพื้นที่การปฏิบัติธรรมของสำนักวัดท่าเสด็จ
 11. ถ้าหากมีความจำเป็นที่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ไม่ได้ในวาระใด ให้แจ้งเหตุผลต่อพระเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
 12. กฎเกณฑ์ทุกข้อเป็นหน้าที่ของทุกท่านที่ต้องปฏิบัติตาม ยกเว้นเฉพาะบุคคลที่คณะสงฆ์ ครูอาจารย์ พิจารณาแล้วสั่งยกไว้

ตารางเวลา
03.00 น. ตื่นจากการนอน
03.30 น. ทำวัตรเช้า ปฏิบัติกัมมัฏฐาน
06.00 น. ออกรับบิณฑบาต
08.00 น. รับภัตตาหาร
16.00 น. ทำความสะอาดลานบริเวณวัด
17.00 น. ทำวัตรเย็น ปฏิบัติกัมมัฏฐาน
19.30 น. ปฏิบัติกัมมัฏฐาน ประชุมธรรม
21.00 น. พักผ่อนจำวัดได้

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 1 ม.1   ตำบล: จรเข้เผือก   อำเภอ: ด่านมะขามเตี้ย   จังหวัด: กาญจนบุรี   รหัสไปรษณีย์: 71260
โทร.: 089-026-6943, 081-981-3915
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0183]