วัดท่าขนุน


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรี แห่งที่ 23
ต.ท่าขนุน  อ.ทองผาภูมิ  กาญจนบุรี 71180
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูธรรมธรเล็ก สุธมฺมปญฺโญ จอว.

ยอดเขาวัดท่าขนุนบริเวณภายในวัดท่าขนุนพระครูธรรมธรเล็ก สุธมฺมปญฺโญ

วัดมีพื้นที่  59 ไร่ 2 งาน 30 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือ จรดทางสาธารณะ ทิศใต้ จรดหมวดการทองผาภูมิ ทิศตะวันออกจรดทางหลวงสาย 323 ทองผาภูมิ-สังขละบุรี   ทิศตะวันตก จรดแม่น้ำแควน้อย จุดเด่นของวัดคือพระพุทธเจติยคีรี ตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาสูง ต้องเดินขึ้นบันไดกว่า 200 ขั้น จึงจะถึงยอดเขาที่ตั้งของเจดีย์ เป็นจุดชมวิวมุมสูงของอำเภอทองผาภูมิ สามารถมองเห็นทัศนียภาพที่ร่มรื่นเขียวขจีได้ทั่ว

วัดท่าขนุน หรือที่ชาวทองผาภูมิรู้จักกันในนามชื่อ "วัดหลวงปู่สาย" ศาสน สถานแห่งนี้มีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนา รวมถึงประชาชนชาวไทยเชื้อสายมอญ พม่า และกะเหรี่ยง ที่เลื่อมใสศรัทธาตลอดมา สร้างขึ้นครั้ง พ.ศ. 2473 สิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นปูชนียสถานสำคัญคือ พระอุโบสถคอนครีตเสริมเหล็ก พระพุทธเจติยคีรี สร้างจากศิลปะพม่า รวมทั้งพระเจดีย์ 80 พรรษา

เดิมเป็นที่ดินของตระกูลนกเล็กได้ถวายแก่ หลวงปู่พุก อุตฺตมปาโล เพื่อสร้างวัด เมื่อหลวงปู่พุกมรณภาพ พระอาจารย์ไตแนม ซึ่งเป็นชาวกะเหรี่ยง เป็นเจ้าอาวาสบูรณะพัฒนาวัดโดยการสร้างมณฑปพระพุทธบาท ผู้ให้ความอุปถัมภ์คือ ผู้ใหญ่บ้านทม หงสาวดี เมื่อพระอาจารย์ไตแนมมรณภาพลง วัดท่าขนุนได้กลายเป็นวัดร้างไปชั่วระยะหนึ่ง

จนกระทั่ง หลวงปู่สาย อคฺควํโส (พระครูสุวรรณเสลาภรณ์) เดิน ธุดงค์มาจากจังหวัดนครสวรรค์ และปักกลดพักที่วัดร้าง ชาวบ้านเห็นวัตรปฏิบัติอันเคร่งครัดของท่าน จึงได้นิมนต์ท่านอยู่จำพรรษา และพัฒนาวัดสร้างเสนาสนะเพิ่มขึ้น จนกลายเป็นวัดประจำอำเภอทองผาภูมิมาจนทุกวันนี้ ซึ่งท่านเป็นพระนัก ปฏิบัติธรรมที่มีชื่อเสียงองค์หนึ่งของอำเภอทองผาภูมิ เป็นพระที่มีความสำคัญในด้านการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ประชาชนทั่วไป  และ เนื่องจากหลวงพ่อสายเป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้าน จึงมีการสร้างกุฏิขึ้นเพื่อเก็บสังขารของท่านซึ่งไม่เน่าเปื่อยไว้โลงแก้ว เพื่อให้ผู้นับถือศรัทธาแสดงความเคารพ จึงว่ากันว่าหากใครเดินทางมาทองผาภูมิ แล้วไม่มานมัสการหลวงพ่อสายที่วัดท่าขนุนก็เหมือนกับเดินทางมาไม่ถึงทองผา ภูมิ

และเมื่อปีพ.ศ. 2545 พระราชธรรมโสภณ รักษาการเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีบัญชาให้ พระครูธรรมธรเล็ก สุธมฺมปญฺโญ พระนักปฏิบัติและนักพัฒนา ลูกศิษย์สายหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (พระมหาวีระ ถาวโร หรือ หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ) วัดท่าซุง มาพัฒนาวัดท่าขนุน ให้มีเสนาสนะที่สมบูรณ์ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง และดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดท่าขนุนองค์ปัจจุบัน

ซึ่งท่านมีแนวคิดพัฒนาวัด คือ ใครมาวัดต้อง "ได้อะไร" กลับไป ไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือแนวคิด ทางโลกหรือทางธรรม

แม้เมื่อสิ้นหลวงปู่สายแล้ว พระที่วัดซึ่งคงศีลาจารวัตรอันงดงามตามรอยหลวปู่เป็นอย่างดี ก็ยังคงเป็นที่นับถือของชาวบ้านมาจนปัจจุบัน

เจ้าสำนัก  พระครูธรรมธรเล็ก สุธมฺมปญฺโญ น.ธ.เอก, พธ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1)  จอว.

พระวิปัสสนาจารย์

  • พระครูปลัดปรีชา จิรนาโค ป.ธ.3, พธ.บ.
  • พระครูสังฆรักษ์แสงชัย กนฺตสีโล น.ธ.เอก, พธ.บ.
  • พระมหานันทวัฒน์ เขมธมฺโม น.ธ.เอก, ป.ธ.3

 

การอบรม

การขอพักปฏิบัติธรรมที่นี่ ต้องขออนุญาตเจ้าอาวาส เมื่อเข้าพักแล้ว ต้องรักษาศีล 5 หรือ ศีล 8 และร่วมทำวัตรตลอดเวลาที่พำนักอยู่ ตอนเช้าเริ่มนั่งสมาธิและทำวัตรเวลาตี 4 ทำวัตรเย็น 1 ทุ่ม แต่งกายสุภาพพไม่จำเป็นต้องสีขาว ที่นี่มีการเปิดเสียงตามสายธรรมของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ) วันละ 4 เวลา

คำแนะนำ : สำหรับช่วงหน้าหนาว ตอนกลางคืนอากาศเย็นมาก ควรเตรียมเเครื่องนุ่งห่มป้องกันให้พร้อม

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 235 ม.1 บ้านท่าขนุน ถ.กาญจนบุรี-สังขละบุรี   ตำบล: ท่าขนุน   อำเภอ: ทองผาภูมิ   จังหวัด: กาญจนบุรี   รหัสไปรษณีย์: 71180
โทร.: 089-815-2472
เว็บไซต์: http://www.watthakhanun.com/
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

มีระยะทางห่างจังหวัดกาญจนบุรี ประมาณ 150 กิโลเมตร การเดินทางไปวัดท่าขนุน

1. เดินทางโดยสารรถประจำทาง จากสถานีขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

  • มีรถยนต์ประจำทางปรับอากาศ และรถประจำทางธรรมดา สายทองผาภูมิ - สังขละบุรี
  • รถตู้ประจำทาง กาญจนบุรี - สังขละบุรี (วิ่งผ่านหน้าวัด)

2. เดินทางโดยรถส่วนตัว จากตัวเมืองกาญจนบุรี ขับไปตามทางหลวงเลขที่ 323 ซึ่งเป็นเส้นไป ไทรโยค-ทองผาภูมิ-สังขละบุรี ก่อนถึงตัวอำเภอทองผาภูมิ จะมีสะพานข้ามแม่น้ำ ก่อนจะถึงสะพาน จะเป็นสามแยกใหญ่ไปสังขละบุรี ให้เลี้ยวขวาไปทาง อำเภอสังขละบุรี และด่านเจดีย์สามองค์ ประมาณ 200 เมตร  ถึงซุ้มประตูทางเข้าวัดท่าขนุน ทางเข้าวัดอยู่ด้านซ้ายมือ

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0915]