วัดตโปทาราม


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดระนอง แห่งที่ 1
ต.หาดส้มแป้น  อ.เมือง  ระนอง 85000
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระเทพสิทธิมงคล (เสนอ สิริปญฺโญ) จร.

รองประธานคณะกรรมการบริหาร ศปท.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


วัดตโปทาราม ตั้งอยู่บนฝั่งขวาของห้วยหาดส้มแป้น ฝั่งตรงข้ามกันเป็นสวนรุกขชาติรักษะวาริน มีสะพานแขวนทอดขวางลำห้วย เพิ่มเสน่ห์ให้บ่อน้ำร้อนเมืองนองมากยิ่งขึ้น
ปัจจุบัน มีสะพานแขวนเพิ่มขึ้นอีก 1 สะพาน เพื่อให้การเดินทางท่องเที่ยวเป็นวงรอบ
วัดมีพื้นที่ 20 ไร่เศษ แต่เฝ้าระวังป่าอนุรักษ์รอบวัดเป็นพื้นที่ 400 ไร่
สร้างเมื่อ พ.ศ.2499 ตั้งเป็นวัดตามกฎหมายเมื่อ พ.ศ.2505 ได้รับพระราชทานวิสุงคามวาสี พ.ศ.2526 เป็นวัดพัฒนาดีเด่น พ.ศ.2533
สอนปริยัติธรรม-บาลี มาตั้งแต่ พ.ศ.2500 มีการบวชภาคฤดูร้อน สอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ปัจจุบันมีพระจำพรรษา 10 รูป สามเณร 42 รูป แม่ชี 4 คน คนอาศัยวัด 1 คน
พระเทพสิทธิมงคล เป็นเจ้าอาวาส และเป็นเจ้าคณะจังหวัดระนองตั้งแต่ พ.ศ.2540
กุฏิตั้งเรียงรายไต่ไปตามลาดเขา อุโบสถขนาดเล็กตั้งอยู่สูงสุด สิ่งก่อสร้างเรียบง่าย ไม่ฟุ่มเฟือยเงินก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์หลังใหม่กำลังก่อสร้างเพื่อให้ญาติโยมที่เดินทางไกลมาทำบุญ จักได้มีที่พักค้างอ้างแรมได้สะดวก พร้อมกับมีน้ำแร่ร้อนๆ ที่ต่อท่อขึ้นมาให้อาบและแช่ได้อย่างสบาย
*พระเทพสิทธิมงคล เลื่อนสมณศักดิ์จาก พระรณังคธรรมคณี เมื่อ 5 ธ.ค.52

 

การอบรม

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 17/1 ม.2   ตำบล: หาดส้มแป้น   อำเภอ: เมือง   จังหวัด: ระนอง   รหัสไปรษณีย์: 85000
โทร.: 07-782-2381
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0059]