วัดตะกู


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดชัยนาท แห่งที่ 8
ต.โพนางดำตก  อ.สรรพยา  ชัยนาท 17150
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูวิธูรชัยกิจ (มานพ เตชปญฺโญ-แจ้งสุข) จอว.

วัดตะกู มีบรรยากาศ เย็นสบาย มีต้นไม้ร่มรื่น เหมาะสมในการปฏิบัติ สะอาด มีห้องน้ำทั้งด้านล่าง และด้านบน  จัดสถานที่ ไว้ให้ผู้ปฏิบัติธรรม เป็นส่วนตัว

เจ้าหน้าที่พระสานงานกิจกรรมภายในวัด

  • พระแบน ปญฺญาโน (ประสาทแก้ว)

 

การอบรม

กิจกรรมหลักที่ทางวััดจัดขึ้นเป็นประจำ

จัดบวชเนกขัมมะ ใันวันสำคัญ

  • วันมาฆบูชา
  • วันวิสาขบูชา
  • วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 12 สิงหาคม
  • วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 5 ธันวาคม

กิจวัตรประจำวัน

04.00 น.            ตื่นนอน ทำภารกิจส่วนตัว
04.30 น.            ทำวัตรเช้า (แปล) เจริญกรรมฐาน
06.00 น.            ทำความสะอาดที่อยู่
07.00 น.            รับประทานอาหารเช้า
04.00 น.            ตื่นนอน ทำภารกิจส่วนตัว
09.00-10.30 น.  เจริญภาวนาธรรม

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 36 ม.1   ตำบล: โพนางดำตก   อำเภอ: สรรพยา   จังหวัด: ชัยนาท   รหัสไปรษณีย์: 17150
โทร.: 05-643-6179, 081-704-1711
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

เดินทางโดยรถประจำทาง

  • กรุงเทพฯ-หมอชิต 2  ขึ้นรถทัวร์เขียว ป.1 ป.2 ปลายทาง อ.วัดสิงห์ มีรถวิ่งผ่านทุกวัน
  • มาจากทางด้านทิศใต้ เริ่มต้น บ.ข.ส. จ.สิงห์บุรี-ชัยนาท รถเมล์แดงผ่านทุกวัน
  • มาจากทางด้านทิศเหนือ เริ่มที่ บ.ข.ส. จ.ชัยนาท-สิงห์บุรี รถเมล์แดงผ่านทุกวัน

เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว

  • มาจากทางด้านทิศใต้ ผ่าน อ.อินทร์บุรี อีก 8 ก.ม. ถึงวัดตะกู
  • มาจากทางด้านทิศเหนือ สายเอเชีย ผ่านสะพานลอย ร.ร.ชยานกิจพิทยาคม ยูเทิรน์กลับ จ.นครสวรรค์ ถึงสะพานลอย ร.ร.ชยานุกิจพิทยาคม เลี้ยวซ้ายข้ามสะพานแม่น้ำเจ้าพระยา  เลี้ยวซ้ายประมาณ 5 ก.ม. ผ่านตลาดโพพางดำ อีก 1 ก.ม. ถึงวัดตะกู
แบบสอบถาม: ส่งแล้ว
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 1470]