วัดขุนก้อง


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดบุรีรัมย์ แห่งที่ 13
ต.นางรอง  อ.นางรอง  บุรีรัมย์ 31110
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูประสิทธิ์ธรรมวัฒน์ (ประกอบ จกฺกวโร) จอว., จต.นางรอง

สำนักปฏิบัติธรรมวัดขุดก้อง มีเนื้อที่ 25 ไร่ 2 งาน 82 ตารางวา บรรยากาศดี เหมาะกับการปฏิบัติธรรม ภายในวัดเป็นสถานที่สัปปายะทุกอย่าง มีสระน้ำ ภายในวัด
เป็นแหล่งอาศัยของพันธุ์ปลาชนิดต่างๆ

อาคารสถานที่ ที่รับรองผู้เข้ามาปฏิบัติธรรม

 • ศาลารวมปฏิบัติธรรม  รับได้ประมาณ 500-600 คน
 • ที่พักผู้ปฏิบัติธรรมชาย  รับได้ประมาณ 300-350 คน
 • ที่พักผู้ปฏิบัติธรรมหญิง  รับได้ประมาณ 200-250 คน และ
 • ห้องน้ำ 4 จุด รวม 65 หลัง และอ่างอาบน้ำ จำนวน 3 จุด
 • ถนนขอบเขตภายในวัด เป็นที่เดินจงกรม
 • มีป่าไม้ยืนต้น มีไม้ดอก ไม้ประดับ สวนหย่อม ศาลาพักผู้ปฎิบัติธรรม จำนวน 4 หลัง
 • มีถนนทางหลวง ติดอยู่ข้างวัดสองด้าน และมีสายน้ำลำทางรอง และทุ่งนา

เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรมภายในวัด

 • พระประสิทธิ์ จิตฺตสํวโร

 

การอบรม

รายละเอียดการอบรม

 1. จัดบรรพชาอุปสมบทภิกษุ-สามเณร และบวชเนกขัมมะ เข้าปฏิบัติธรรม ในเดือนเมษายน ของทุกปี
 2. จัดเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่เยาวชน  ทุกเดือนๆ ละ 2-3 ครั้ง ครั้งละ 250-300 คน
 3. จัดอบรมหน่วยงานราชการทั่วไป ปีละ 2 ครั้ง

ระเบียบปฏิบัติ ดังนี้

 1. ให้ประชาชน-เยาวชน นักศึกษา ครู-อาจารย์ แสดงตนเป็นพุทธมามกะก่อน และรับศีล 5 หรือศีล 8
 2. เมื่อเข้ามาสู่สำนักปฏิบัติธรรมทุกครั้ง ต้องเคารพสถานที่ เช่น เขตพุทธวาส
 3. ต้องนุ่งห่ม และแต่งกายให้เรียบร้อย ตามระเบียบของสำนักและจารีตประเพณีของสุภาพชน
 4. ช่วยกันรักษาความสะอาดภายในบริเวณที่อยู่อาศัย และบริเวณภายในสำนักปฏิบัติธรรม

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 224 ถ.โชคชัย-เดชอุดม   ตำบล: นางรอง   อำเภอ: นางรอง   จังหวัด: บุรีรัมย์   รหัสไปรษณีย์: 31110
โทร.: 04-463-1169, 089-964-2324, 04-463-1169
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

แบบสอบถาม: ส่งแล้ว
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0984]