วัดนาป่าพง

(มหานิกาย)
ต.บึงทองหลาง  อ.ลำลูกกา  ปทุมธานี 12150
เจ้าสำนัก: พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล จอว.
 

บล็อกสำหรับสำนักปฏิบัติธรรม

 
 

Blog  คือ อะไร ?

"บล็อก" ก็คล้ายกับการเขียนไดอารี่/อนุทิน/บันทึกประจำวัน ส่วนตัว  แต่บล็อก เราไม่จำเป็นต้องเขียนทุกวัน

และเมื่อมาเขียนในเว็บ ข้อความที่เราเขียนในแต่ละครั้งนั้น จะปรากฎขึ้นมาในหน้าเว็บตามลำดับเวลา
คือ ข้อความของวันที่เราเขียนล่าสุดจะอยู่ด้านบน ถัดลงไปก็เป็นข้อความที่เก่ากว่า

สัมมนาสำนักปฏิบัติฯ ณ วัดคลองตาลอง

เจ้าสำนัก พระวิปัสสนาจารย์ ลงทะเบียนกิจกรรมการสัมมนา กว่า 800 สำนักวัดบ้านจัว

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปาง แห่งที่ 13 (มหานิกาย)
ต.สมัย  อ.สบปราบ  ลำปาง 52170
เจ้าสำนัก: พระครูวิจารณ์ภัทรกิจ (ศราวุฒิ วิสิปาโน-ด่านวินดา) จอว., จต.สมัย
 


วัดป่าหนองซอน

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดมหาสารคาม แห่งที่ 9 (ธรรมยุต)
ต.หนองซอง  อ.เชียงยืน  มหาสารคาม 44160
เจ้าสำนัก: พระสมุห์หนูเกียง จกฺกวโร-ดวงหนูใจ จอว.
 


วัดอาจาโรรังสี

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสกลนคร แห่งที่ 2 (ธรรมยุต)
ต.ไร่  อ.พรรณานิคม  สกลนคร 47130
เจ้าสำนัก: พระอธิการทรงวุฒิ ธมฺมวโร
 


วัดสะแล่ง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแพร่ แห่งที่ 7 (มหานิกาย)
ต.ห้วยอ้อ  อ.ลอง  แพร่ 54150
เจ้าสำนัก: พระครูวิจิตรนวการโกศล (สมจิต จิตฺตคุตฺโต-วงศ์แสนศรี) จอว.
 


วัดทุ่งหลวง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 25 (มหานิกาย)
ต.ทุ่งหลวง  อ.ปากท่อ  ราชบุรี 70140
เจ้าสำนัก: พระครูสังฆรักษ์เสน่ห์ มหทฺธโน-สลับลึก จอว.
 


วัดเลิศสวัสดิ์

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 26 (มหานิกาย)
ต.ลาดบัวขาว  อ.สีคิ้ว  นครราชสีมา 30340
เจ้าสำนัก: พระครูบวรสีลวัตร (ประเสริฐ รกฺขิตสีโล-ขามกิ่ง) จร.
 


วัดป่าธรรมสุข

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดจันทบุรี แห่งที่ 3 (มหานิกาย)
ต.นายายอาม  อ.นายายอาม  จันทบุรี 22160
เจ้าสำนัก: พระปลัดปรีชา วีรธมฺโม
 

ข่าวกิจกรรม

วัน-เวลาเรียงไอคอน กิจกรรม จังหวัด สถานที่
09/22/2010 (ตลอดวัน) "ชมรมคนรู้ใจ" และ "เรือนธรรม" เชิญฟังธรรมะทุกวันพุธ เดือนกันยายน กรุงเทพฯ หอประชุมพุทธคยา สนพ.ดีเอ็มจี อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 22
09/22/2010 (ตลอดวัน) ร.พ.จุฬาฯ เชิญฟังธรรมบรรยาย ทุกวันพุธ ประจำเดือนกันยายน กรุงเทพฯ ตึกวชิรญาณวงศ์ ชั้น 2 ร.พ. จุฬาลงกรณ์ ถนนพระราม 4 ปทุมวัน
09/21/2010 (ตลอดวัน) "ชมรมคนรู้ใจ" และ "เรือนธรรม" เชิญฟังธรรมะทุกวันอังคาร เดือนกันยายน กรุงเทพฯ หอประชุมพุทธคยา สนพ.ดีเอ็มจี อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 22
09/19/2010 (ตลอดวัน) เชิญร่วมปฏิบัติภาวนาธรรม และฟังธรรม ราชบุรี วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
09/18/2010 - 09:00 กลุ่มธรรมะรักษา เชิญฟังธรรมะจากพระอาจารย์อำนาจ โอภาโส กรุงเทพฯ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า (ร.พ.ทหารเรือ)
09/17/2010 (ตลอดวัน) "พุทธปัญญาชมรม" เชิญฟังธรรมะเดือนกันยายน ทุกวันศกร์ กรุงเทพฯ ห้องประชุมชั้น 11 อาคาร ซี.พี.เทาเวอร์ (สีลม)
09/16/2010 (ตลอดวัน) "ชมรมคนรู้ใจ" และ "เรือนธรรม" เชิญฟังธรรมะ "เส้นทางแห่งความไม่มีทุกข์ใจ" กรุงเทพฯ หอประชุมพุทธคยา สนพ.ดีเอ็มจี อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 22
09/15/2010 (ตลอดวัน) "ชมรมคนรู้ใจ" และ "เรือนธรรม" เชิญฟังธรรมะทุกวันพุธ เดือนกันยายน กรุงเทพฯ หอประชุมพุทธคยา สนพ.ดีเอ็มจี อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 22