วัดพรหมจริยาวาส

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครสวรรค์ แห่งที่ 7 (มหานิกาย)
ต.นครสวรรค์ตก  อ.เมือง  นครสวรรค์
เจ้าสำนัก: พระครูสิริพรหมทัต
 


วัดกลาง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุรินทร์ แห่งที่ 23 (มหานิกาย)
ต.ในเมือง  อ.เมือง  สุรินทร์
เจ้าสำนัก: พระครูปริยัติกิจธำรง
 


วัดเกาะบกรัตนาราม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสงขลา แห่งที่ 23 (มหานิกาย)
ต.ควนรู  อ.รัตภูมิ  สงขลา
เจ้าสำนัก: พระครูสิริญาณวิมล
 


วัดป่ารัตภูมิ

(มหานิกาย)
ต.รัตภูมิ  อ.ควนเนียง  สงขลา
เจ้าสำนัก: พระเอกศักดิ์ ฐานวีโร
 


วัดหลวงปู่อิ่ม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสงขลา แห่งที่ 21 (มหานิกาย)
ต.สะท้อน  อ.นาทวี  สงขลา
เจ้าสำนัก: พระอธิการสวาท โอภาโส
 


วัดมหัตตมังคลาราม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสงขลา แห่งที่ 20 (มหานิกาย)
ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  สงขลา
เจ้าสำนัก: พระครูมงคลถาวรกิจ
 


วัดพระธาตุหริภุญชัย

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำพูน แห่งที่ 9 (มหานิกาย)
ต.ในเมือง  อ.เมือง  ลำพูน
เจ้าสำนัก: พระเทพรัตนนายก
 


วัดเขาดิน

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ 40 (มหานิกาย)
ต.เขาดิน  อ.เดิมบางนางบวช  สุพรรณบุรี
เจ้าสำนัก: พระครูสิริสิกขการ
 


วัดเสาธงทอง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ 39 (มหานิกาย)
ต.มดแดง  อ.ศรีประจันต์  สุพรรณบุรี
เจ้าสำนัก: พระมหาอำนาจ ชยวุฑฺโฒ
 


วัดใหม่ห้วยลึก

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครปฐม แห่งที่ 19 (มหานิกาย)
ต.สวนป่าน  อ.เมือง  นครปฐม
เจ้าสำนัก: พระปลัดมณี วฑฺฒโน
 

ข่าวกิจกรรม

วัน-เวลาเรียงไอคอน กิจกรรม จังหวัด สถานที่
12/31/2011 - 19:30 สวดมนต์ข้ามปี วัดใหญ่ชัยมงคล อยุธยา วัดใหญ่ชัยมงคล
12/03/2011 - 09:00 วัดใหญ่ชัยมงคลเปิดรับสมัครปฏิบัติธรรมวันพ่อแห่งชาติ ๓ - ๕ ธ.ค. ๕๔ อยุธยา วัดใหญ่ชัยมงคล
12/01/2011 (ตลอดวัน) อบรมพระกัมมัฏฐาน ปลายปี 2554 รุ่นที่ 62 ราชบุรี วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
11/14/2011 (ตลอดวัน) อบรมกรรมฐานหลักสูตร 7 วัน รุ่นที่ 9 ระยอง โรงแรมภูริมาศบีช แอนด์สปา
11/07/2011 (ตลอดวัน) ปฏิบัติธรรม วิปัสสนากรรมฐาน ณ วัดเขาพุทธโคดม ชลบุรี วัดเขาพุทธโคดม
06/28/2011 - 00:29 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "พระภิกษุเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะทั่วประเทศ" ราชบุรี วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
06/10/2011 (ตลอดวัน) ขออาราธนาพระภิกษุร่วมประชุมสัมมนาพระวิปัสสนาจารย์ปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน ปีที่ 42 นครศรีธรรมราช ศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐาน สวนพุทธธรรม วัดชายนา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
05/15/2011 (ตลอดวัน) อบรมพระวิปัสสนาจารย์ (รุ่นกลางปี) 2554 วัดหลวงพ่อสดฯ ราชบุรี ราชบุรี วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม