ภาษาญี่ปุ่นวัดสุนันทวนาราม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรี แห่งที่ 11 (มหานิกาย)
ต.ไทรโยค  อ.ไทรโยค  กาญจนบุรี 71150
เจ้าสำนัก: พระอธิการมิตซูโอะ คเวสโก
 


วัดพระธรรมกาย

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปทุมธานี แห่งที่ 11 (มหานิกาย)
ต.คลองสาม  อ.คลองหลวง  ปทุมธานี 12000
เจ้าสำนัก: พระเทพญาณมหามุนี (ไชยบูลย์)
 


วัดภัททันตะอาสภาราม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดชลบุรี แห่งที่ 4 (มหานิกาย)
ต.หนองไผ่แก้ว  อ.บ้านบึง  ชลบุรี 20220
เจ้าสำนัก: พระครูภาวนาวราลังการ วิ.
 


วัดศรีบุญเรือง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแพร่ แห่งที่ 5 (มหานิกาย)
ต.ในเวียง  อ.เมือง  แพร่ 54000
เจ้าสำนัก: พระอธิการสุรณัฐ ปญฺญาวโร