รับสมัครพนักงาน ที่จบทางด้านพุทธศาสนา - ปริญญาตรี-โท (มจร., มมร.) ,- น.ธ.เอก หรือ ป.ธ.3 ขึ้นไป

ผู้จัดการฝ่ายขาย 4 ตำแหน่ง
    คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรี-โท (มจร., มมร.)
  • น.ธ.เอก หรือ ป.ธ.3 ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ขาย
  • มีประสบการณ์บริหารโครงการบรรพชาภาคฤดูร้อน
  • เคยเป็นพระวิทยากรและธรรมทูตหรือพระสังฆาธิการ
  • สามารถพูดภาษาอังกฤษ, ลาว, เขมร, พม่า, เวียดนาม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

โทร. 088-879-9361, 081-634-9401, 02-916-6688

 

E-mail : boonruksashop@gmail.com