รับสมัครพนักงาน ที่จบทางด้านพุทธศาสนา -น.ธ.ตรี ขึ้นไป

 พนักงานขาย จำนวนมาก

     คุณสมบัติ

  • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
  • น.ธ.ตรี ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับกิจกรรมทางพุทธศาสนาและเคยบริหารอาสนะสงฆ์, กิจนิมนต์