ปฏิบัติธรรมวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา ณ วัดดุสิดารามวรวิหาร

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาร่วมปฏิบัติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ ๓๐ กรกฏาคม ๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดดุสิดารามวรวิหาร เชิงสะพานพระปิ่นเกล้า รายละเอียดเพิ่มเติม www.watdusidaram.net  #วัดดุสิดาราม #ปฏิบัติธรรม