วัดพุทธบูชาเชิญฟังธรรมพระกรรมฐาน

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรและฟังธรรมพระกัมมัฏฐาน (สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ)
ณ ศาลาการเปรียญวัดพุทธบูชา ในวันทีี่ วันที่ 7 สิงหาคม 2553
โดย หลวงปู่เหลือง ฉนฺทาคโม, หลวงปู่เกิด ยุตตธมฺโม, หลวงปู่ประสาร สุมโน, หลวงปู่แปลง สุนทโร, หลวงปู่สรวง สิริปุญโญ, หลวงพ่อทอง จนฺทสิริ, หลวงพ่อสนธิ์ อานาลโย,หลวงพ่อสมหมาย จิตตปาโล, หลวงพ่ออุทัย สิริธโร, หลวงพ่อวิชัย เขมิโย, พระวิมลศีลาจารย์ และหลวงพ่อไม อินทสิริ

วันที่: 
ส, 7 สิงหาคม 2010
สถานที่: 
วัดพุทธบูชา
จังหวัด: 
กรุงเทพฯ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

เนื้อหาของข้อมูลนี้ถูกรักษาเป็นความลับและไม่แสดงต่อสาธารณะ