"ชมรมคนรู้ใจ" และ "เรือนธรรม" เชิญฟังธรรมะทุกวันพุธ เดือนกันยายน

กิจกรรม "ชมรมคนรู้ใจ" และ "เรือนธรรม" ประจำเดือนกันยายน  2553 ณ หอประชุมพุทธคยา
สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 22 เวลา 18.00-20.30 น.

เรือนธรรม วันพุธที่ 1 กันยายน  2553
หัวข้อ เจาะกลางใจธรรม  โดย พระอาจารย์ภาสกร ภูริวฑฺฒโน ผู้อำนวยการธรรมสถาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ ราชวรมหาวิหาร

เรือนธรรม วันพุธที่ 8 กันยายน 2553
หัวข้อ วิปัสสนาคืออะไร  โดย พระอาจารย์มานพ อุปสโม

เรือนธรรม วันพุธที่ 15 กันยายน 2553
หัวข้อ อริยสัจจากพระโอษฐ์ ตอนที่ 8  โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล  เจ้าอาวาสวัดนาป่าพง

เรือนธรรม วันพุธที่ 22 กันยายน 2553
หัวข้อ ความสุขที่ยั่งยืน  โดย พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส  ธรรมสถานผาซ่อนแก้ว จ.เพชรบูรณ์

เรือนธรรม วันพุธที่ 29 กันยายน 2553
หัวข้อ สบายใจตอนที่ 6  โดย พระอาจารย์ มิตซูโอะ คเวสโก  มูลนิธิมายาโคตมี

หมายเหตุ : ขออภัยหากกำหนดการมีการเปลี่ยนแปลง
โปรดติดตามใน www.dmgbooks.com หรือสอบถามที่สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี โทร. 02 685 2254 5

วันที่: 
Repeats every week until พ ก.ย. 29 2010 .
พ, 1 กันยายน 2010
วันที่: 
พ, 8 กันยายน 2010
วันที่: 
พ, 15 กันยายน 2010
วันที่: 
พ, 22 กันยายน 2010
วันที่: 
พ, 29 กันยายน 2010
สถานที่: 
หอประชุมพุทธคยา สนพ.ดีเอ็มจี อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 22
จังหวัด: 
กรุงเทพฯ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

เนื้อหาของข้อมูลนี้ถูกรักษาเป็นความลับและไม่แสดงต่อสาธารณะ