เรื่องราวการใช้ชีวิต กับธรรมะ

เรื่องราวที่ใช้ได้ในการดำเนินชีวิตตามวิถี ชาวบ้าน ชื่อที่นิยมเรียกกัน เศรษฐกิจพอเพียง
โดยจะนำเรื่องราวต่างๆ เริ่มตั้งแต่ การดูแลครอบครัว ดูแลชุมชน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ
ซึ่งจะมีลำดับ เช่น การสร้างอาหาร , การสร้างที่อยู่อาศัย , การสร้างยารักษาโรค , เครื่องนุ่งหุ่ม
ตลอดจนเรื่องของ พลังงานอื่นๆที่จำเป็น เช่น พลังงานแสงสว่าง พลังหุงต้ม พลังงานเชื้อเพลิง ฯ
จะสรรหาและนำมาจากสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา แสงอาทิตย์ ลม น้ำ ต้นไม้ ฯ
siamdeva.blogspot.com/ ต่อด้วย p/blog-page_3758.html หัวข้อ เรื่องพัฒนาสังคม

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น