วัดป่าภูตคาม (หลวงปู่ใบ รัตนญาโณ) ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

 
ประวัติความเป็นมา
            วัดป่าภูตคาม เมื่อสมัยก่อนเป็นดอนปู่ตาของหมู่บ้านดงเค็ง  กระทั่งปีพุทธศักราช ๒๕๒๖ พระครูรัตนอุดมญาณ (หลวงปู่ใบ)และพระอาจารย์ทองแดงมหาวีโร (ปัจจุบันลาสิกขาบทแล้ว) ได้ธุดงค์จากเชียงใหม่มาปักกลดที่ดอนปู่ตาตามที่ชีปะขาวได้ไปอาราธนาไว้  ก่อนที่หลวงปู่จะธุดงค์มาที่ดอนปู่ตา หลวงปู่ได้จำพรรษาอยู่ที่วัดขันติวนาราม จังหวัดเชียงใหม่  ในช่วงจำพรรษานั้น คืนหนึ่งหลวงปู่ได้นิมิตเห็นชีปะขาวเดินเข้ามาหาท่านและมาอาราธนาท่าน ให้มาอยู่ที่ดอนปู่ตาแห่งนี้ และให้ตั้งชื่อสถานที่แห่งนี้ว่า วัดป่าภูตคาม  และในนิมิตหลวงปู่ท่านได้รับอาราธนาไว้
            หลังจากที่หลวงปู่เข้ามาปักกลด กับ พระอาจารย์ทองแดง ในปีพุทธศักราช ๒๕๒๖  ญาติโยมในหมู่บ้านดงเค็งและหมู่บ้านใกล้เคียงเลื่อมใสศรัทธาในข้อวัตรปฏิบัติและคำสอนของหลวงปู่ จึงได้เข้ามาปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่เป็นจำนวนมาก ต่อมาหลวงปู่จึงพิจารณาเห็นสมควรที่จะจัดตั้งสถานที่แห่งนี้เป็นสำนักปฏิบัติธรรม  ท่านจึงได้ปรึกษาหารือกับญาติโยมในหมู่บ้านดงเค็ง ซึ่งชาวบ้านก็เห็นดีงามด้วย  ดังนั้นจึงเริ่มดำเนินการจัดตั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรม  จากนั้น  คุณพ่อบุญจันทร์ แก้วคูนอก และผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพลวงมิตรประชา คุณทองดำ คำเหนือ  ได้ถวายที่ดินในการจัดตั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรม  และต่อมาภายหลังทางวัดได้ซื้อที่ดินเพิ่มเติม รวมมีพื้นที่ร่วม ๗๔ ไร่
            หลังจากนั้น ปีพุทธศักราช ๒๕๔๒  ได้จัดตั้งเป็นสำนักสงฆ์ภูตคาม (วัดป่าภูตคาม)
            ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงพระราชทานวิสุงคามสีมาเพื่อสร้างเป็นพระอุโบสถ
            ปีพุทธศักราช ๒๕๕๓  ทำพิธีผูกพัทธสีมา ฝังลูกนิมิต
            เดือนสิงหาคม ๒๕๕๓  หลวงปู่ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากสมเด็จพระสังฆราช วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว ที่เมืองแคนดี้ ประเทศศรีลังกา มาประดิษฐานบนพระอุโบสถ (ชั่วคราว) เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบสักการบูชา  ขณะนี้หลวงปู่ได้จัดสร้างแบบจำลอง “พระมหาธาตุรัตนเจดีย์ศรีสองห้อง” เสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะทำการก่อสร้างองค์จริงเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุในโอกาสต่อไป
            หลวงปู่และทางวัดมีความตั้งใจที่จะเผยแผ่หลักธรรมคำสอน และวิธีปฏิบัติกรรมฐาน  ซึ่งวัดป่าภูตคามเป็นศูนย์การปฏิบัติธรรม ทางฝ่ายวิปัสสนาธุระ (ธรรมยุต) เป็นแห่งแรกของจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้พุทธศาสนิกชนผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา นักเรียน นักศึกษา พนักงานหน่วยงานราชการ ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้มาฝึกปฏิบัติกรรมฐานตามเทศกาลและในวันสำคัญต่างๆ 
E-mail: phutakhamtemple@gmail.com
facebook: facebook.com/pages/วัดป่าภูตคาม/340901352689862

ความคิดเห็น

รูปภาพของ อาคันตุกะ

ที่วัดป่านี้จะมีต้นไม้อยู่นึงใหญ่มาก จำไม่ได้ว่าต้นไม้ชื่ออะไรที่กระรอกเค้าจะวิ่งลงมากินกล้วยอ่ะค่ะ

รูปภาพของ อาคันตุกะ

ผมเคยเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ท่านที่นั้นครับ.......หลวงปู่ท่านเรียกผมว่า...ขาวผ่องคับ

แสดงความคิดเห็น